Elérhető az EEUStAID projekt EU állami támogatási jogi képzési tudásbázisa

Az EEUStAID – Building of Central and Eastern European judicial capacities for the enforcement of EU State aid law projekt keretében 2019-2020 között 8 közép- és kelet-európai ország közel 30 bírájának EU állami támogatási jogi továbbképzéséről gondoskodtak külső partnerek segítségével a Jogtudományi Intézet munkatársai. A képzés az uniós állami támogatási jog általánosabb kérdései mellett a nemzeti bíróságok feladataira és kötelezettségeire vonatkozó joganyagot érintette. A képzési program lebonyolítása során létrehozott speciális jogi tudásanyag a most elindított weblapon válik hozzáférhetővé a nemzetközi és a hazai szakmai közönség számára.

A projektben a Jogtudományi Intézet munkatársai közül Papp Mónika, Szép Viktor és Varju Márton vett részt. A projekt megvalósítását Varju Márton koordinálta.

A képzési programot az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága finanszírozta.

Szakmai partnerünk a Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Kft. volt.