Szatmári Andrea és Hoffman István tanulmánya a Lex Localis című folyóiratban (impakt faktor: 0.620)

Szatmári Andrea és Hoffman István közös tanulmánya The Transformation of the Municipal Social Care System in Hungary – In the Light of the Provision of Home Care Services címmel megjelent a Q2-es Lex Localis folyóiratban (impakt faktor: 0.620).

A tanulmány a helyi önkormányzatok szerepét tekinti át a személyes jellegű szociális gondoskodás, azon belül is különösen a házi segítségnyújtás terén. A tanulmány egyrészt áttekintette, hogy milyen nemzetközi környezetben, milyen szociálpolitikai paradignák hatottak a magyar rendszerre, valamint megvizsgálta a rendszer 2012/13-at követő átalakítását és a reformnak a recentralizációs tendenciákba történő illeszkedését. A házi segítségnyújtás kérdéskörét nemcsak a jogi szabályozás, hanem az ellátást igénybe vevők és az erre fordított költségvetési források elemzésével is körbejárta a cikk. A cikkben végzett elemzés alapján a szerzők kiemelték, hogy az ellátást igénybevevők számát a szabályozás változásai nagyobb mértékben befolyásolták, mint a költségvetési támogatási rendszer átalakításai.