Lukasz Gruszczynski tanulmánya a Globalization & Health folyóiratban

Lukasz Gruszczynski és Margherita Melillo közös tanulmánya 'The FCTC dilemma on heated tobacco products' címmel a napokban megjelent a Globalization & Health folyóiratban. (Impakt faktor: 2,650)

A tanulmány arra a két egymással összefüggő kérdésre keresi a választ, hogy vajon a hevített dohánytermékekre (HTPs) vonatkozik-e a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (FCTC), illetve, hogy a Keretegyezmény által biztosított rendszer alkalmas-e a szabályozásukra. Ami az első kérdést illeti, a tanulmány szerint a HTPs-t dohánytermékként szükséges besorolni az FTCT alá, így annak minden eszközrendszere alkalmazható rájuk. A tanulmány álláspontja szerint, habár ez a megközelítés racionálisnak tűnik, a későbbiekben akár módosítható is, ha új eredmények látnak napvilágot ezen termékek kockázati profiljáról. Az optimális szabályozás kialakításakor nemcsak az egészségügyi kockázatot vagy a felhasználók számára nyújtott lehetséges előnyöket szükséges figyelembe venni, hanem egyéb rendszerszintű problémákat is, mint például, hogy a hevített dohánytermékek "kapu vagy másnéven közvetítő termékek". A tudományos eredmények jelenlegi álláspontja nem az egyedüli faktor, amely meg fogja határozni a hevített dohánytermékek sorsát a Keretegyezményen belül, hanem emellett ugyanolyan fontos a Keretegyegyezmény céljainak meghatározása is. Ha a végső cél a dohánytermékek teljes felszámolása, akkor az alacsonyabb kockázati szint nem lehet elegendő igazolása a hevített dohánytermékek eltérő - enyhébb - szabályozási rendszerének.