Munkatársunk, Chronowski Nóra ösztöndíjat nyert az MTA kisgyermeket nevelő kutatóknak szóló pályázatán

A Magyar Tudományos Akadémia célja a kisgyermeket nevelő kutatónők és kiskorú gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében kiírt pályázattal az volt, hogy támogassa az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírását.

Csak olyan pályázatok nyerhettek támogatást, ahol az MTA doktori habitusvizsgálat tudománymetriai követelményeinek teljesülése a rangsoroló zsűri megállapítása szerint legalább 80%-osnak tekinthető.

Chronowski Nóra értekezésében azt vizsgálja, hogy korszakunk globalizációs folyamatai milyen kihívások elé állítják az alkotmányjogot, amelynek feladata a hatalom megszelídítése.

A modern alkotmányjog egyik tradicionális szabályozási területe az emberi jogok védelme, amelyet a demokratikus jogállamiság garantál a leghatékonyabban. A demokrácia, a jogállam és az emberi jogok védelme külön-külön is rendkívül gazdag jogi jelentéstartalommal bírnak, és szoros összefüggésben állnak egymással. A dolgozat célja olyan fogalmi keret kidolgozása, amely lehetővé teszi az alkotmányjog funkcióinak megőrzését és fejlesztését az említett három alapértékre tekintettel egy többdimenziós alkotmányos térben. Ennek érdekében a szerző egyrészt feltárja a nemzetközi színtéren mutatkozó fejleményeket: a globalizáció hatását a demokratikus jogállamiságra, valamint az emberi jogok érvényesülésének eszközeit az üzleti világban. Másrészt foglalkozik az európai uniós jogállamiság és alapjogvédelem garanciáinak korszerűsítésével egy egységes európai emberi jogi standardhoz való közeledés érdekében. Harmadrészt – a magyar alkotmányjog legújabb fejlődésére koncentrálva – igyekszik azonosítani és értékelni azokat a nemzeti alkotmányjogi válaszokat, amelyeket a globális és európai hatások indukáltak. A második világháború traumái után az alkotmányjog fókuszába az ember méltóságának és a közösségek szolidaritásának védelme került. A dolgozat ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ez a küldetés felgyorsult és változó dinamikájú, válságokkal terhelt korszakunkban is fenntartható maradjon.