Kollégánk, Szép Viktor tanulmánya a Journal of European Integration című folyóiratban

Munkatársunk, Szép Viktor New intergovernmentalism meets EU sanctions policy: the European Council orchestrates the restrictive measures imposed against Russia című tanulmányát közölte a Journal of European Integration folyóirat (impakt faktor: 1,293).
A tanulmány az Európai Tanács szerepét vizsgálja az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciók fényében. A cikk amellett érvel, hogy az Európai Tanács központi döntéshozó intézménnyé vált az EU szankciós politikájában a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően. A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy két különböző mechanizmus érvényesült az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók esetében. Míg az Európai Tanácsot döntően a normák befolyásolták, addig a Tanács tagjai alkukat kötöttek egymással, és olyan döntéseket fogadtak el, amelyek tükrözik a tagállamok nemzeti érdekeit.