A Lendület HPOPs kutatócsoport tagjainak új kötete Varju Márton szerkesztésében a Springer kiadónál

2019 februárjában jelent meg a Lendület HPOPs kutatócsoport tagjainak könyve Between Compliance and Particularism – Member State Interests and European Union Law Varju Márton szerkesztésében a Springer kiadónál. A kötet több jogterület elemzésén keresztül vizsgálja az integráció nehézségeit: míg az eltérő tagállami érdekek mindig is az integráció motorját képezték, ezeknek a gyakran igencsak széttartó elképzeléseknek közös szakpolitikákká alakítása folytonos kihívás elé állítja az uniós jogalkotást. A nemzeti érdekek szakpolitikai megfontolásokként, gazdasági számításokként, helyi társadalmi-kulturális tényezőkként, netán nyers politikai szándékként is megjelenhetnek, elfogadásuk vagy elvetésük alapvetően meghatározza a tagállamok viszonyát az uniós joghoz. A könyv legfontosabb célkitűzése, hogy megjelölje azokat a kapcsolódási és távolodási pontokat, amelyek mentén az EU megpróbálja a különböző tagállami érdekek nyomán kialakítani szakpolitikáit; a jogterülettől függően ez lehet teljes sikertörténet, de elképzelhető, hogy csak a legkisebb közös többszöröst sikerül megtalálni, sőt arra is láthatunk példát, hogy az EU kénytelen elfogadni egy tagállam külön utas magatartását.
A kötet a Springer honlapján