Megjelent a New Challenges to Constitutional Adjudication in Europe ‒ A Comparative Perspective című kötet Szente Zoltán és Gárdos-Orosz Fruzsina szerkesztésében a brit Routledge kiadónál

Az elmúlt években az alkotmánybíróságok új kihívásokkal találták szemben magukat. A pénzügyi világválság, a terrorizmus új hullámai, a tömeges migráció és több más, országspecifikus probléma jelentős hatással volt az alkotmányosság korábbi, jól kidolgozott standardjaira és bírói konstrukcióira. A kötet azt vizsgálja, hogy ezek az új, korábban ismeretlen társadalmi, gazdasági és politikai problémák hogyan hatottak az alkotmánybíráskodásra Európában. Mivel a nemzeti bíróságok e kihívásokra adott válaszainak meg kell felelniük az EU-jognak, bizonyos esetekben pedig az általános nemzetközi jognak, az elemzés kiterjed az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlatára is. A kötet egyes fejezetei ‒ tíz országra kiterjedő esettanulmányokban ‒ egységes elemzési keretben vizsgálják az említett globális kihívásokra adott (alkotmány)bírósági válaszokat. Emellett az alkotmányjog nemzetközileg ismert szakértői napjaink közös európai alkotmányos problémáit újszerű kutatási módszertan szerint elemzik. Végül egy összehasonlító tanulmány a többszintű alkotmányosság hatásait, és a legfontosabb európai tendenciákat mutatja be.

További információk a kötetről a Routledge kiadó honlapján