100 éves a Juristische Grundlehre - Felhívás előadások tartására nemzetközi műhelykonferencián

  • Időpont: 2017. november 10-11.
  • Absztraktok leadása:  2017. szeptember 30-ig,  a zodi.zsolt@tk.mta.hu címre, 200 szó terjedelemben
  • Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete
  • Tervezett létszám: kb. 10 előadó, összesen kb. 50 résztvevő
  • Nyelv: angol, német, magyar

100 éve jelent meg a Felix Meiner lipcsei kiadónál Somló Bódog Juristische Grundlehre-je, a magyar jogfilozófia legismertebb alakjának magnum opusa. A Grundlehre-t az utókor annak ellenére az általános jogtanok múlt század elején német nyelvterületen virágzó műfajának füzérébe sorolta be, hogy maga Somló a művében élénken tiltakozott ez ellen.

A konferenciával  szeretnénk megemlékezni a 100 éves jubileumról. A műhelykonferenciára meghívtuk a nyugat-európai jogelméleti műhelyek néhány olyan képviselőjét is, akiknek van, vagy lehet mondanivalójuk Somlóról és a Grundlehre-ről.

A workshopra várjuk a magyar és a nemzetközi kutatók jelentkezését 20 perces – magyar, német vagy angol nyelvű előadások megtartására Somló Bódog pályájával, és a Juristische Grundlehre-vel  kapcsolatban. Bár ezen kívül nincsenek tematikai kötöttségek, mégis az alábbi témakörökben különösen szívesen fogadunk referátumokat:

  • A Juristische Grundlehre a kor jogelméleteinek kontextusában
  • A Juristische Grundlehre jogtudomány-képe és főbb fogalmai
  • A Juristische Grundlehre hatástörénete

A részletes konferenciafelhívás innen töllthető le.