A Lendület-HPOPs Kutatócsoport közzétette a gazdasági tevékenység magyarországi jogi környezetéről szóló szakértői jelentését

A Lendület-HPOPs Kutatócsoport közzétette jogász szakértői jelentését a gazdasági tevékenység végzésének jogi szabályozási környezetéről Magyarországon. A jelentés általában és szektorokra lebontva vizsgálta – alapvetően a törvényi szabályozás szintjén – a jogi szabályozási környezet minőségét, annak pozitívumait és hiányosságait. Értékelésének alapját az Európai Unió jogából eredő kötelezettségek jelentették, így a jelentés elsősorban a magyar piachoz való hozzáférés, az egyenlő piaci esélyek biztosítása, valamint a diszkrimináció tilalma követelményeinek érvényesülésére koncentrált. Az egyes szektorok átvilágításának eredményeképpen a jelentés jól átlátható rendszerben azonosítja a piacra lépes releváns korlátait, az egyenlő piaci esélyek fennállását biztosító szabályokat, a gazdasági tevékenység végzésének jelentősebb jogszabályi korlátozásait, az állami szerepvállalás mértékét és formáit, valamint a kapcsolódó adminisztratív környezet fontosabb jellemzőit. A jelentés elektronikus formátumban elérhető: http://hpops.tk.mta.hu/atvilagitas