Elkészült az MTA TK Jogtudományi Intézet 2016-os tudományos beszámolója

Elkészült az MTA TK JTI éves beszámolója a 2016-ban végzett intézeti tudományos tevékenységekről. Az éves beszámoló az egyéni kutatói beszámolók és a honlapon is közzétett hírek, események alapulvételével születik, és hűen tükrözi az intézetben folyó magas szintű kutatómunkát.

A beszámoló felépítése akadémiai standardokat követ, így a jelentés kitér a kutatóhely fő feladataira, a kiemelkedő kutatási projektekre, a tudományos eredményeknek a társadalomra gyakorolt hatásaira, az intézet K+F kapcsolataira, a 2016-ban elnyert kutatási pályázatokra és a jelentősebb 2016-os publikációkra.