Álláspályázat fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA TK Jogtudományi Intézetében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben

 

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.
 • Kutatási téma: Magánjogi dogmatika
 • A fiatal kutató a magánjogi dogmatika kérdéseire koncentrálna, preferáltan egyúttal hasonló témájú PhD disszertáció keretében. A téma felölelheti a következők valamelyikét: pandektisztika hatása a mai jogi gondolkodásra, a jogdogmatikai gondolkodás sajátosságai a magánjog területén, a bírói jog és a törvényi jog viszonya a magánjogban, az alapjogok hatása a magánjogi dogmatikára, a magánjog dogmatikájának elméleti előkérdései. A fiatal kutatónak feltétlenül magas szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie (minden további nyelv szakmai használatot lehetővé tevő ismerete előny), ezen felül lehetőleg külföldi tanulmányi vagy kutatói tapasztalattal is.

Pályázati feltételek:

 • Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év);
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Jogtudományi, közgazdaságtani, politikatudományi vagy szociológiai (MA szintű, jogászok esetében dr. jur.) diploma;
 • Az angol nyelv magas szintű ismerete;
 • Kutatási terv benyújtása:
 • a tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát.
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (3-5 oldal).
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1014 Budapest, Országház u. 30.

A pályázat beérkezésének határideje

2016. június 10. 17.00 óra

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni a „Jakab András, MTA TK Jogtudományi Intézet, 1250 Budapest. Pf. 20.” címre és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató 2016/JOG

A pályázat elbírálásának határideje:

2016. június 30.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján.

A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2016. június 20-ig.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik, letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/40_2013_elnoki_hat_fiatal_kutato_betoltes.pdf linkről.

A munkakör 2016. szeptember 15-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 2019. szeptember 14-ig szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

 Jakab András, MTA TK JTI igazgató, +36-1-355-7384/100, jakab.andras@tk.mta.hu.