Megjelent a Jog és politika határán c. tanulmánykötet

Szente Zoltán tudományos tanácsadó (MTA TK JTI) és Gárdos-Orosz Fruzsina tudományos munkatárs (MTA TK JTI) szerkesztésével megjelent a „Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után” című tanulmánykötet a HVG-ORAC és az MTA TK  kiadásában.

http://hvgorac.hu/index.php?route=product/product&product_id=346

A kötet írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszerben meghatározó jelentőségű intézmény, azaz az Alkotmánybíróság tevékenységét illetően a 2010 utáni közjogi változások milyen következményekkel jártak. A tanulmánykötet azt vizsgálja, hogy a politika és a jog határmezsgyéjén elhelyezkedő Alkotmánybíróság helye, szerepe hogyan módosult az elmúlt időszakban. A könyv különböző megközelítési módú és szellemiségű írásokat tartalmaz, s átfogó képet nyújt arról, hogy a jelenkori alkotmányjogi diskurzus miképpen ítéli meg e testület mai működését.

A kötet megjelenését az NKA, az MTA TK JTI és az MTA TK PTI támogatta.