Pályázati felhívás tudományos munkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK)

főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos munkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben


 

Feladatkör:

 • Kutatómunka az MTA TK Jogtudományi Intézetében.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség;

 • megszerzett (vagy 2015 során megszerzendő) társadalomtudományi (különösen jogtudományi, közgazdaságtan, politikatudományi, szociológia) doktori fokozat;

 • magas szintű angol nyelvtudás;

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • kutatói tapasztalat és nemzetközi publikációs teljesítmény;

 • külföldi kutatói vagy oktatói munkatapasztalat,

 • egyéb nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;

 • 3-5 oldalas kutatási tervet, amely tartalmazza a kutató egyéni kutatási programjának rövid összefoglalóját, a kutatási célokat, azok elméleti hátterét, a használandó módszereket, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét;

 • a legjobbnak tartott három publikációjának elektronikus példányát;

 • a végzettséget igazoló okirat másolatát;

 • a nyelvtudást igazoló okirat másolatát.


 

A munkakör jellemzői:

A munkakör 2015. november 1-jétől tölthető be, heti 20 óra munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés első alkalommal határozott időre, 2016. október 31-ig szól, de a kinevezés lejártát követően meghosszabbítható. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Budapest, 1014 Országház u. 30.

 

A pályázat beérkezésének határideje, beküldése:

2015. szeptember 15.

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton is kérjük eljuttatni az MTA TK Jogtudományi Intézet, 1250 Budapest, Pf. 20. címre és argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük, hogy a borítékon, illetve az e-mail tárgyában jelöljék: „tudományos munkatárs JTI.”

A pályázat elbírálásnak módja:

A legjobb pályázatok készítőit személyes beszélgetésre hívjuk 2015. szeptember 22-én (kedden).

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. október 10.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad e-mailen:

Jakab András igazgató, MTA TK Jogtudományi Intézet

(e-mail: jakab.andras@tk.mta.hu)