Pályázati felhívás fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben


 

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.

 • Kutatási téma: Jogrendszerek minősítése indexek segítségével

A fiatal kutató a jogrendszerek indexek segítségével való minősítésének kérdéseivel foglalkozik. Ezek az indexek részben gazdasági jellegű szempontokat (pl. Doing Business), részben általános jogállamisági jellegzetességeket (pl. World Justice Project Rule of Law Index) mérnek. Ezek módszertani problémái, az egyes indexek összevetése és Magyarországra való alkalmazásuk többéves kutatást igényel, amely a fiatal kutató fő feladata lesz. Kiemelt kérdés, hogy a hagyományos jogászi vizsgálatnál mennyiben erősebbek, és mennyiben gyengébbek az indexek segítségével való minősítések. A fiatal kutatónak feltétlenül magas szintű angol nyelvtudással kell rendelkeznie (minden további nyelv szakmai használatot lehetővé tevő ismerete előny), ezen felül lehetőleg külföldi tanulmányi vagy kutatói tapasztalattal is.


Pályázati feltételek:

 • Felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év);

 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

 • Jogtudományi, közgazdaságtani, politikatudományi vagy szociológiai (MA szintű, jogászok esetében dr. jur.) diploma;

 • Az angol nyelv magas szintű ismerete;

 • Kutatási terv benyújtása. A tervnek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát.

 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (3-5 oldal).

 • Végzettséget igazoló okirat másolatát

 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1014 Budapest, Országház u. 30.

A pályázat beérkezésének határideje

2015. június 30. 17.00 óra

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni a „Jakab András, MTA TK Jogtudományi Intézet, 1250 Budapest. Pf. 20.” címre és az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató 2015/JOG

A pályázat elbírálásának határideje:

2015. július 20.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján.

A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2015. július 7-ig.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 40/2013. (XII. 17.) számú határozata rendelkezik, letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/40_2013_elnoki_hat_fiatal_kutato_betoltes.pdf linkről.

A munkakör 2015. szeptember 15-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 2018. szeptember 14-ig szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Jakab András, MTA TK JTI igazgató, +36-1-355-7384/100, jakab.andras@tk.mta.hu.