Az Állam- és Jogtudomány vendégszerkesztői pályázatának eredménye

Az Állam- és Jogtudomány Szerkesztősége ezúton is köszönetet mond valamennyi pályázónak, hogy megtisztelte a Szerkesztőséget a folyóirat vendégszerkesztésére és tematikus különszámának elkészítésére benyújtott pályázatával. A közzétett felhívásra különböző témákban kilenc kiváló pályázat érkezett, melyek közül a Szerkesztőség többségi szavazással Filó Mihály „Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon” című tervezetét támogatta első helyen. A Szerkesztőség szívből gratulál a pályázat nyertesének.

A pályázatok magas szakmai színvonalára tekintettel a Szerkesztőség valamennyi pályázó szíves figyelmébe ajánlja azt a lehetőséget, hogy az MTA TK Jogtudományi Intézete igény esetén készséggel helyszínt biztosít a pályázatokban szereplő témák konferencián való megvitatására. Ezen kívül az MTA TK Jogtudományi Intézete örömmel várja a szerzők tanulmányait az Állam- és Jogtudomány rendes lapszámaiba vagy az MTA Law Working Papersbe a folyóiratok szokásos közlési feltételeinek és eljárásainak megfelelően.