Status of the Judge in the Era of Judicialization: Czech-Hungarian Experience

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központja Jogtudományi Intézetének és a Cseh Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének társszervezésében 2015. március 5-én Prágában sor került a "Status of the Judge in the Era of Judicialization: Czech-Hungarian Experience” című angol nyelvű konferenciára. A rendezvény azon kétoldalú konferenciák és workshopok sorába illeszkedik, amelyeket a két társszervező intézet már évek óta szervez - felváltva Prágában és Budapesten. Ezeken a rendezvényeken rendszerint olyan aktuális tudományos kérdésekről értekeznek a társintézetek, amelyek mindkét tudományos közösség alapkutatásait érintik, azok fejlesztéséhez így hozzájárulnak. A konferenciák más tudományos műhelyek, rendszerint egyetemek kutatói számára is nyitottak. A márciusi prágai konferencián a cseh és magyar akadémiai kutatók mellett a prágai Károly Egyetem Jogi Karának oktatói is képviselték tanszéküket az előadók és a hallgatóság soraiban egyaránt. A prágai rendezvény előadásait három nagy csoportra osztottuk - a jogtörténeti előzményeket taglaló előadásokra, az aktuális alkotmányjogi kérdéseket vizsgáló felszólalásokra és az általános elméleti problémákkal foglalkozó referátumokra. A konferencia sikeresen járult hozzá a hazai tapasztalatok és a saját kutatások disszeminációjához, illetve a cseh alkotmányjogi, jogelméleti, jogtörténeti és jogpolitikai helyzet megismeréséhez, továbbá a megalapozott összehasonlító kutatások előkészítéséhez. A konferencia előadásai alapján készült tanulmányokat az év második felében, egy tematikus folyóiratszámban kívánjuk közzétenni.