Megalakult a Budapest Research Group on Constitutional Theory

 

A Budapest Research Group on Constitutional Theory a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Fakultásának együttműködésében alakult meg azzal a céllal, hogy az alkotmányjog iránt érdeklődő jog- és társadalomtudományi kutatók számára állandó tudományos fórumot hozzon létre. A Kutatócsoport elsődleges célja, hogy nemzetközileg elismert vendégkutatók, illetve a Kutatócsoport tagjai által jegyzett köteteket és kutatásokat előadások keretében bemutassa.

Az Alkotmányelméleti Kutatócsoport havi rendszerességgel ülésezik. Az ülések szakmai vitái további elmélyítése érdekében a rendezvények vendégkutatók és további érdeklődők számára nyilvánosak. A jövőbeni találkozók konkrét témáit a Kutatócsoport tagjai határozzák meg. Az ülések munkanyelve részben a német, részben az angol.