Balázs István az OLA végrehajtó bizottságában

 

2014 október 30-31-én került sor az OLA (Observatory on Local Autonomy) nemzetközi helyi önkormányzati kutatóhálózat „La simplification de l’administration locale en Europe. Niveau et dimension” (A helyi közigazgatás egyszerűsítése Európában. Szintek és dimenziók) című konferenciájára Bolognában. A konferencián „Une politique nouvelle de l’intercommunalité en Hongrie; des bureaux communs et obligatoires” (A települési önkormányzatok együttműködésének új politikája Magyarországon, a kötelező közös önkormányzati hivatalok) címmel tartott előadást Balázs István, az MTA TK JTI tudományos főmunkatársa, akit a konferencián beválasztottak a 35 európai országot magába foglaló hálózat végrehajtó bizottságába.