Konferencia - Fiatal kutatók félidőben

 

MEGHÍVÓ

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának Társadalom-, Gazdaság- és Humán Tudományi Szakbizottsága
beszámoló konferenciát szervez „Fiatal kutatók félidőben” címmel a szakterületileg érintett intézetek másfél-két éve dolgozó fiatal kutatóinak részvételével.

A konferencia időpontja és helyszíne:

2014. november 14.

9.00 – 19.00

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Bartók-terem

(Budapest 1014 Táncsics Mihály u. 7.)

 Az előadások bárki számára nyitottak, de feltétlenül számítunk a témavezetők és a félidőhöz még nem érkezett fiatal kutatók megjelenésére. Kérjük, hogy a résztvevők jelentkezésüket küldjék el a felidoben@nytud.mta.hu címre 2014. november 10-ig.

A konferencia programja

 

9.00-10.30

Dobos Gábor (MTA TK Politikatudományi Intézet): Mit mondtak és mit tettek? Választási ígéretek és teljesítésük Magyarországon

Gerő Márton (MTA TK Szociológiai Intézet): A politikai szabadságjogok és a civil társadalom Magyarországon 1990 és 2010 között

Vass Ágnes (MTA TK Kisebbségkutató Intézet): Diskurzusok az állampolgárságról

Hajdú Tamás (MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet): Interetnikus baráti kapcsolatok a magyar általános iskolákban: az iskolai eredményesség és kitettség szerepe

Ember Kata (MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet): Kognitív funkciók, problémás viselkedés és érzelemszabályozás serdülőkorban

Kávészünet

10.45-12.15

Boncz Hajnalka (MTA BTK Művészettörténeti Intézet): Képtártól a kézikönyvig. 19. századi magyar művészek és műpártolók vonzásában

Mihalik Béla Vilmos (MTA BTK Történettudományi Intézet): Diplomáciai kapcsolatok a bécsi Habsburg udvar és a Szentszék között (1691-1700)

Turbucz Dávid (MTA BTK Történettudományi Intézet): Horthy Miklós megítélése. A Horthy-kép változásai 1944-1945-ben

Gayer Veronika (MTA TK Kisebbségkutató Intézet): Magyar elitek önszerveződése a két világháború közötti Csehszlovákia városaiban

Blaho Sylvia (MTA Nyelvtudományi Intézet): Antiharmonikus és vacilláló tövek a budapesti és egy felvidéki nyelvjárásban

Ebédszünet

13.30-14.30

MTA BTK ZTI Zenetörténeti múzeum – tárlatvezetés

14.30-16.15

Klement Judit (MTA BTK Történettudományi Intézet): A malomipar vállalkozóitól a csődig

Benedek Zsófia (MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete): Ökológiai szempontok az agrár-közgazdaságtanban

Nyerges Éva Ágnes (MTA BTK Régészeti Intézet): Életmód és gazdálkodás a Kr. e. 6. évezredben – az Alsónyék-Bátaszék telep és temető állatcsont anyagának feldolgozása és értelmezése

Domokos Mariann (MTA BTK Néprajztudományi Intézet): Az elektronikus folklór gyűjtésének módszertani problémái

Riskó Kata (MTA BTK Zenetudományi Intézet): A történeti kutatás perspektívái a hangszeres népzenében

Tánczos Orsolya (MTA Nyelvtudományi Intézet): Mondattani jelenségek vizsgálata az udmurt nyelvben

Kávészünet

16.30-18.00

Neuberger Tilda (MTA Nyelvtudományi Intézet): Zármássalhangzók temporális jellemzői

Egyed Ildikó (MTA KRTK Világgazdasági Intézet): A francia területfejlesztési politika változó paradigmái

Hoványi Márton (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet): Elavult modernség

Sivado Ákos (MTA BTK Filozófiai Intézet): „Szám, súly és mérték.” Sir William Petty társadalomtudománya

Gyenis Balázs (MTA BTK Filozófiai Intézet): Kauzalitás, determinizmus, és a természet törvényei

18.00

Beszélgetés