Megjelent a megújult Állam- és Jogtudomány

 

Az Állam- és Jogtudomány a 2013/1-2. számának megjelentetésével egyidejűleg jelentősen megújult. A súlypontot a lektorálás újonnan bevezetett rendszere képezi. Minden, közlésre benyújtott tanulmányról kikérjük két szakmai lektor véleményét. A folyamat során az anonimitást mindkét irányban érvényesítjük, így a lektorok és a szerzők személye egymás számára kölcsönösen ismeretlen marad. Az arculatában is megújult folyóirat, melynek Szerkesztőbizottságában a 2013. évtől hazánk jogász akadémikusai, illetve a jogi karok dékánjai vesznek részt, a nyomtatott lapszámok mellett immár elektronikusan is elérhető innen.