Hatékony jogvédelem az Európai Unió jogában - Tanulmányok Várnay Ernő 70. születésnapja tiszteletére

Az uniós jog által biztosított jogosultságok hatékony védelme, illetve azok hatékony kikényszerítése a tagállamok különböző hatóságaival szemben az uniós jog klasszikus, a jelentőségét a mai napig megőrző területe. Ekként méltán kerülhetett kiemelt helyre a vezető európai uniós jogi tankönyvekben, valamint hasonlóan megérdemelten válhatott az uniós jog meghatározó kutatási témájává. A vonatkozó jog fokozatos fejlődése még évtizedek után visszanézve is lenyűgözi az értő olvasót, a nemzeti bíróságok előtt felmerülő, az Európai Bíróság elé terjesztett eljárási és anyagi jogi problémák összetettségükkel továbbra is izgalomban tartják a gyakorló és az elméleti szakembereket szerte Európában. Ez a hiánypótló tanulmánykötet, amelyet haszonnal forgathatnak a joghallgatók, a pályakezdő és a gyakorlott jogászok egyaránt, a tanítványai és pályatársai által nagyra becsült, kiváló jogászprofesszor, Várnay Ernő 70. születésnapjának tiszteletére készült.

A teljes kötet (PDF)

 

 

Tartalomjegyzék

BÓKA JÁNOS: Előszó

ALLAN F. TATHAM: Preface

VARGA ZSÓFIA: Az uniós hatékony bírói jogvédelemhez való jog a nemzeti bíróságok előtti eljárásban

JUHÁSZ-TÓTH ANGÉLA – HAVAS LÓRÁNT: A nemzeti bíróságok mint az uniós jog alkalmazásáért felelős bíróságok

FAZEKAS FLÓRA – PAPP MÓNIKA: Az Alapjogi Charta 47. cikkében foglalt hatékony jogorvoslathoz való jog uniós keretei és hatása a magyar jogalkalmazásra

ANGYAL ZOLTÁN: A tagállami bírák kinevezése az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatában

SOMSSICH RÉKA: Magánszemélyek kereshetőségi joga tíz évvel Lisszabon után: teljes vagy hiányos jogorvoslati rendszer?

FEHÉR MIKLÓS ZOLTÁN: a tagállamokkal szemben elrendelt ideiglenes intézkedés az Európai Bíróság újabb gyakorlatában

OSZTOVITS ANDRÁS: Az acte clair tan – újratöltve

NÉMETH ANITA: Közbeszerzés és jogvédelem

VARJU MÁRTON: Hatékony jogérvényesítés és hatékony jogvédelem: a tagállami bíróságok feladatai az EU állami támogatási jogában

BARTHA ILDIKÓ: A tagállami kötelezettségek hatékony érvényesíthetősége az általános érdekű szolgáltatások uniós szabályozása terén

FODOR LÁSZLÓ: A jogvédelem szintje és azelővigyázatosság elve a zöld géntechnológia európai szabályozási modelljében

KIRÁLY MIKLÓS: Késedelmi kamat érvényesítése és a nemzetközi jogegységesítés

TÓTH TIHAMÉR: Verseny és együttműködés a borpiacon

HORVÁTHY BALÁZS: A WTO normák érvényesítése az Európai Bíróság eljárásaiban – visszatekintés a „Lex CEU” ügy apropóján