Könyvbemutató - Várnay Ernő és Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról

   2024. február 15. 16:00 - 2024. február 15. 17:30

Meghívó

Az MTA Állam-és Jogtudományi Bizottsága Európai Jogi Albizottsága és a HUN-REN TK Jogtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt

Várnay Ernő és Papp Mónika: Magyarázat az Európai Unió jogáról

című könyvét bemutató eseményre

 

Időpont: 2024. február 15. 16.00

Helyszín: HUN-REN TK Jogtudományi Intézet tárgyalója (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. T épületszárny, földszint)

Az esemény moderátora: Király Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA Állam-és Jogtudományi Bizottsága Európai Jogi Albizottsága elnöke

A kötetet bemutatja:

            Gyeney Laura egyetemi docens, PPKE JÁK Európajogi Tanszék

            Somssich Réka egyetemi tanár, ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

            Tóth Tihamér bíró, Európai Unió Bírósága, Törvényszék, egyetemi tanár, PPKE JÁK (online)

 

A kötetről: A Magyarázat az Európai Unió jogáról c. kiadvány az ötödik, átdolgozott kiadása a szerzők által írt Az Európai Unió joga című könyvnek. A terjedelmes mű, első kiadása (2001) óta az Uniós jog – intézmény- és jogrendszer, a belső piac joga és a versenyjog – meghatározó referencia kötetévé vált, amelyet joghallgatók, gyakorló jogászok és a jogtudomány művelői egyaránt haszonnal forgattak. A jelen kiadás, a Magyarázat az Európai Unió jogáról némileg más formában, immár jogszabálymagyarázatként, de a régi tartalmi megközelítéssel – jogszabályszövegek, esetjog, szakirodalom – jelenik meg, amellett, hogy az új fejleményekre is reflektál, a magyar vonatkozások széles skáláját nyújtja.

A Magyarázat alapos és könnyen érthető betekintést nyújt az Európai Unió jogrendszerébe. A Magyarázat részletesen bemutatja az Európai Unió fejlődését, az európai integráció történetét, és az Európai Unió intézményeit, amelyek a döntéshozatal folyamatában kulcsszerepet játszanak. A magyarázat átfogóan tárgyalja az uniós jogforrásokat, a jogalkotási folyamatokat, az uniós jog közvetlen hatályát, az uniós jog elsőbbségének elvét, a kötelezettségszegési eljárást, az előzetes döntéshozatali eljárást és az uniós jogi aktusok bírósági felülvizsgálatát, valamint az uniós polgárság fogalmát és jogait. A Magyarázat utolsó fejezetei a belső piac jogát és az EU versenypolitikáját és versenyjogát ismertetik.

Meghívó (PDF)