Műhelyvita - Bor Bettina: "Charles S. Peirce abdukció-fogalma és a jogi érvelés szerkezete"

   2023. november 16. 10:00 - 2023. november 16. 12:00

Az előadás a pragmatista szemiotikus és filozófus, Charles S. Peirce sajátos abdukció fogalmáról fog szólni. Az előadás két nagy részből fog összetevődni. Az első rész az abdukció tudományrendszertani besorolásáról szól; a második részben pedig rövid áttekintésre kerül sor az abdukció fogalmáról és annak tartalmi sajátosságairól. Az abdukció a tudományos vizsgálódás és az érvelési folyamatok első szintjét jelenti. Peirce az abdukciót a logikán belül helyezte el, amely logika nem azonos egy teljesen formális logikai módszerrel. Ez az úgynevezett „kiterjesztett logika”. Az abdukció ezen sajátossága miatt annak tanulmányozása árnyaltabb megvilágításba helyezheti a jogi érvelés szerkezetének a megértését.

Felkért hozzászólók: Bencze Mátyás (TK JTI); Kevevári István (NKE)

Időpont: 2023. november 16. 10:00 óra

Helyszín: TK JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.