Konferencia: Magyarország a nemzetközi kereskedelem sodrában: a GATT-csatlakozás ötven év távlatában

   2023. november 2. 13:00 - 2023. november 2. 16:30

Magyarország a nemzetközi kereskedelem sodrában: a GATT-csatlakozás ötven év távlatában

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (MTA HTK), T épületszárny földszint, tanácsterem

Magyarország 1973-ban csatlakozott az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményhez (GATT), amellyel a nemzetközi kereskedelem fundamentumának részesévé vált. A csatlakozás mérföldkövet jelentett, Magyarország ezt követően tagozódott be a II. világháborút követően kialakult nemzetközi gazdasági rendbe, amely azonban az elmúlt évtizedekben számos változáson ment keresztül. A hidegháborút követően a piacgazdaságra épülő kapitalista berendezkedés dominánssá vált és 1995-ben létrejött a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), amelynek Magyarország is alapító tagja volt. A WTO olyan újszerű intézményi keretet teremtett, amely a multilaterális kereskedelempolitika egyedülálló perspektíváját nyitotta meg. A kezdeti sikerek ellenére viszont már a 2000-es évek első felét – a Doha forduló színletei között – olyan viták és nézeteltérések jellemezték, amelyeket a szervezetnek csak részben sikerült feloldania. Ebben az időszakban vált Magyarország az Európai Unió tagjává, amely – a közös kereskedelempolitika révén – Magyarország mozgásterét szintén jelentősen érintette.

A rendezvény célja, hogy két kerekasztal-beszélgetés keretében, hazai szemszögből mutassuk be a GATT, WTO és a nemzetközi kereskedelem világát. Az első kerekasztal során a hallgatóság megismerheti a magyar perspektívát 1973-ból, illetve betekintést nyerhet a korai időszakról és az ezt követő évtizedekről olyan egykori és jelenlegi szakdiplomatáktól, akik közvetlenül részt vettek, illetve vesznek részt Magyarország kereskedelempolitikájának mindennapi gyakorlatában. A második kerekasztal a nemzetközi kereskedelem jelenével foglalkozik és azokat a kérdéseket, problémákat járja körül, amelyek a nemzetközi kereskedelem jogi és intézményi infrastruktúráját jelenleg meghatározzák.

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre, 2023 november 2-án.

On-line csatlakozási lehetőség: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1698487057997?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d

Az esemény programja:

Megnyitó (13:00-13:10)

Gárdos-Orosz Fruzsina, intézetigazgató, kutatóprofesszor, HUN-REN TK JTI

1. Kerekasztal (13:10-14:40)

Dienes-Oehm Egon, Magyarország Európai Unió melletti helyettes állandó képviselője (2003-2007), alkotmánybíró, Alkotmányíróság (2011-2023)

Druskóczi László, Magyarország Állandó Képviselete kereskedelempolitikai csoportjának vezetője

Martonyi János, professor emeritus, SZTE

Milassin László, c. egyetemi tanár, SZE

Kávészünet (14:40-15:00)

2. Kerekasztal (15:00-16:00)

Hajdu Gábor, egyetemi adjunktus, SZTE & tudományos segédmunkatárs, HUN-REN TK JTI

Horváthy Balázs, tudományos munkatárs, HUN-REN TK JTI

Nagy Csongor István, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE & kutatóprofesszor, HUN-REN TK JTI

Kérdések és vita (16:00-16:30)

Letöltés (pdf)