Konferencia: Az új Polgári Perrendtartás első öt éve

   2023. november 24. 9:30 - 2023. november 24. 16:00

Az új Polgári Perrendtartás első öt éve

A konferencia programja

Helyszín: MTA Humán Tudományok Háza – 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. és online

Szervező: TK Jogtudományi Intézet

 

2023. november 23.

Zoom link: Please click the link below to join the webinar:
https://us06web.zoom.us/j/88214689510?pwd=ORKTNRSqG35rr1Bg-niO1ytmcRBqNA.Y_2--iqqQ0zgclVd
Passcode: 892245

9.00 - 9.30

regisztráció

9.30 - 9.35

Köszöntés: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató, kutatóprofesszor (TK JTI)

9.35 - 10.00

Nyitó előadás: Osztovits András egyetemi tanár (KRE ÁJK Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék) külső kutató (TK JTI): Az új Pp. első öt éve – tapasztalatok és tanulságok

I. panel: Az új Polgári Perrendtartás koncepciója, alapelvei

Az I. panelt vezeti: Horváthy Balázs osztályvezető, tud. munkatárs (TK JTI)

10.00 - 10.15

Varga István egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): Mi végre van a világon (a) polgári perrendtartás?

10.15 - 10.30

Éless Tamás c. egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): Négy paradigmatikus anomália

10.30 - 10.45

Wallacher Lajos c. egyetemi docens (PTE ÁJK Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék): Az új Pp. célkitűzéseit támogató és gyengítő jogértelmezések a bírói gyakorlatban

10.45 - 11.30

vita

11.30 - 12.00

kávészünet

12.00 - 12.15

Örkényi László bíró (Fővárosi Ítélőtábla): Az új Pp. hatása a peres eljárások időszerűségére

12.15 - 12.30

Parlagi Mátyás bíró (Kúria): Szélsőségek fogságában – A Pp. eredeti és novelláris módosítása szabályozási koncepciójának eltérései és ezek következményei

12.30 - 12.45

Pákozdi Zita egyetemi adjunktus (SZTE ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézete): Gondolatok a rendelkezési elv érvényesülése kapcsán

12.45 - 13.00

Szívós Kristóf (SZTE ÁJK Civilisztikai Tudományok Intézete): A polgári perbeli rendelkezési és tárgyalási elvről: magas absztrakciós szint, elveszett dogmatikai tartalom?

13.00 - 13.45

vita

13.45 - 14.15

szendvics-ebéd

II. panel: Általános rendelkezések, elsőfokú eljárás

A II. panelt vezeti: Menyhárd Attila egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék), külső kutató (TK JTI)

14.15 - 14.30

Völcsey Balázs egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): A perfelvételi szak tapasztalatai, különös tekintettel az anyagi pervezetés gyakorlati megvalósulására

14.30 - 14.45

Báldy Péter igazgatóhelyettes (ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézet): Öt év Pp., öt év GDPR – Adatvédelem polgári

14.45 - 15.00

Lugosi József egyetemi adjunktus (KRE GESZK Szociális Munka és Diakónia Intézet): Az írásbeli ellenkérelem formai és tartalmi követelményei, a hiányos és elkésett (alperesi) ellenkérelem jogkövetkezményei

15.00 - 15.45

vita

15.45 - 16.00

kávészünet

16.00 - 16.15

Molnár Judit egyetemi docens (DTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): Változatlan a változók között - A fizetési meghagyással szembeni ellentmondás és a bírósági meghagyás kapcsolata

16.15 - 16.30

Pribula László egyetemi tanár (DTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): A gyorsított per mint a differenciált perrend lehetősége?

16.30 - 17.15

vita

   

2023. november 24.

Zoom link: Please click the link below to join the webinar:
https://us06web.zoom.us/j/81342071566?pwd=2yZz3-FlqYGn14TwJQ3NPh2dKpUIIA.xsxyq8kNEe0SfdSc
Passcode: 164868

III. panel: Perorvoslatok

A III. panelt vezeti: Varju Márton osztályvezető, kutatóprofesszor ( TK JTI) 

9.30 - 9.45

Udvary Sándor egyetemi tanár (KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): A polgári perorvoslati rend ingája (Állandóság és átalakulás)

9.45 - 10.00

Virág Csaba tanácselnök (Fővárosi Ítélőtábla): Az új Pp. általános rendelkezéseinek érvényesülése a perorvoslatban

10.00 - 10.15

Dzsula Marianna kollégiumvezető-helyettes (Kúria): A másodfokú eljárás új rendelkezéseinek joggyakorlata

10.15 - 11.00

vita

11.00 - 11.15

kávészünet

11.15 - 11.30

Farkas Attila tanácselnök (Kúria): A perújítás egyes jogalkalmazási problémái

11.30 - 11.45

Orosz Árpád kollégiumvezető (Kúria): A felülvizsgálat engedélyezésének gyakorlata

11.45 - 12.00

Timár Kinga egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): Jogegység és jogorvoslat a korlátozott precedensrendszerben - kérdések és gondolatok a jogegységi panaszról

12.00 - 12.45

vita

12.45 - 13.15

szendvics-ebéd

IV. panel: Különleges perek, nemzetközi igazságügyi együttműködés

A IV. panelt vezeti: Osztovits András egyetemi tanár (KRE ÁJK Európai Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék) külső kutató (TK JTI)

13.15 - 13.30

Kártyás Gábor egyetemi docens (PPKE JÁK Munkajogi Tanszék) - Petri Dávid (PhD-hallgató, PPKE JÁK): A munkaügyi perek számának csökkenése Magyarországon: okok és lehetséges megoldások

13.30 - 13.45

 

13.45-14.00

Nagy Adrienn egyetemi docens (ME ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék): A bizonyítás nehézségei a személy állapotot érintő perekben

 

Harsági Viktória egyetemi tanár (PPKE JÁK Polgári Eljárásjogi Tanszék): Kollektív igényérvényesítés

14.00 -14.45  vita

14.45 - 15.00

kávészünet

15.00 - 15.15

Váradi Ágnes tud. munkatárs (TK JTI): Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés aktuális kérdései: hazai és európai uniós trendek és kihívások

15.15 - 15.30

Szabó Péter bíró (Győri Ítélőtábla): Uniós jogi hatások a polgári eljárásjogban

15.30 - 15.45

Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató, kutatóprofesszor (TK JTI): Zárszó

 

PDF (letöltés)

A program nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztráció: jti.titkarsag@tk.hu.