Konferencia: "A jogi érvelés alternatívái"

   2023. február 2. 10:00 - 2023. február 3. 15:00

A jogi érvelés és alternatívái

Jogelméleti konferencia és IJOTEN műhelyvita

2023. február 2-3., Győr

 

Program

2023. február 2., csütörtök

Köszöntő

10:10-10:20

Smuk Péter (dékán, SZE DFK) & Takács Péter, tanszékvezető (SZE DFK, Jogelméleti Tanszék)

Szekcióülések

10:20-11:45

Precedensek, esetjog

Szekcióelnök: Egresi Katalin

1. Szigeti Péter: A könnyű és nehéz esetek közötti differenciáló megközelítés: a normálforma beiktatása

2. Ficsor Krisztina: Jogértelmezési módszerek és a jogegység problémája (online)

3. Vincze Attila: A jogrendszer zártsága és az alkotmányos konvenciók (online)

Vita (11:20-11:45)

Ebédszünet (11:45-12:30)

12:30-14:00

Indokolás – érvelés – legitimitás  

Szekcióelnök: Szigeti Péter

1. Ződi Zsolt: A gépi döntések megmagyarázhatósága és a jogi érvelés

2. Bencze Mátyás: A bírói indokolások minősége és a mesterséges intelligencia

3. H. Szilágyi István: Természetjog, konstitutív retorika és a jog természete a Gyűrűk Urában

Vita (13:30-14:00)

14:00-15:30

Legal Reasoning: Theory and Practice (English panel)

Chair: Mátyás Bencze

  1. Mátyás Bódig: Legal Reasoning - An Exercise of the ‘Artificial Reason of the Law’? (online)
  2. Jacek Srokosz & Paulina Bieś-Srokosz: The Narrative of Legal Professions About ’Thinking Like a Lawyer’ as one of Foundation of Lawyers' Identity (online)
  3. Éva Boda-Balogh: Case-based Reasoning as a Measure of Constitutional Adjudication - Remarks on the Jurisprudence on Criticism About Public Figures of the Hungarian Constitutional Court (online)

Vita (15:00-15:30)

Szünet (15:30-15:45)

15:45-16:00

Vitaindító

Nagy Zsolt: Integráció a jogi oktatásban (az elmélet és a gyakorlat kettősségének problematikája)

16:00-18:30                                                                   

Kerekasztal-beszélgetés a jog- és államelmélet oktatásának helyzetéről a hazai állam- és jogtudományi karok képviselőivel

Moderátor: Bencze Mátyás

Meghívott résztvevők:

Barcsi Tamás (PTE ÁJK)

Fekete Balázs (ELTE ÁJK)

Könczöl Miklós (PPKE JÁK)

Molnár András (SZTE ÁJTK)

Takács Péter (SZE DFK)

Tóth J. Zoltán (KRE ÁJK)

Vinnai Edina (ME ÁJK)

Hozzászólások, vita (17:45-18:30)

19:30-tól Közös vacsora (Elixir Bar n' Kitchen, Győr, Egyetem tér)

 

2023. február 3., péntek

Szekcióülések

9:00-10:30

„Klasszikus és modern” megközelítések

Szekcióelnök: Pődör Lea

1. Egresi Katalin: „Hit a jogban”. Piero Calamandrei jogelméleti kitekintése

2. Vasas Tamás: A „parrhészia”, mint igazmondási kategória Michel Foucault nyelvfilozófiájában (online)

3. Lőrincz Viktor: „Pozitív” kognitív torzítások és a jog (online)

Vita (10:00-10:30)

10:30-12:00

Polgári jogi gyakorlat

Szekcióelnök: Takács Péter

1. Szigligeti Kata: Sajtóhelyreigazítási perek koherenciájának elemzése

2. Tímár Balázs: Az érvelés nehézsége a polgári bíróság előtt

3. Könczöl Miklós & Szalai Ákos: Méltányossági megfontolások a kártérítési jogban

Vita (11:30-12:00)

12:00-13:00

Alkotmányjogi gyakorlat

Szekcióelnök: Könczöl Miklós

1. Pődör Lea: Precedensek és érvelési szokások a jogi kultúrában - az ún. korlátozott precedensrendszer jelene (és jövője) a hazai bírósági gyakorlatban

2. Tóth J. Zoltán: Az alkotmányértelmezés módszerei Közép-Európában

Vita (12:40-13:00)

13:00-13:15

Zárszó: Könczöl Miklós

Ebédszünet (13:15-14:00)

14:00-18:30

 

IJOTEN műhelyvita (Jogszociológia rovat)

A műhelyvitára készülő szócikk-tervezetek:

 https://drive.google.com/drive/folders/1q2erEp_MsemO4k6ubmpLcbguGa5ivZGC?usp=sharing

Rovatszerkesztő: Bencze Mátyás

14:00-14:30 Karácsony András: A jog a modern német társadalomtudományban (opponens: Szigeti Péter)

14:30-15:00 Vinnai Edina: A jogalkotás és jogalkalmazás nyelvészeti vizsgálata (opponens: Szabó Miklós)

15:00-15:30 Nagy Zsolt: Emile Durkheim és Talcott Parsons (opponens: Molnár András)

15:30-16:00 Nagy Zsolt: Globalizáció és jog (opponens: Pongrácz Alex)

16:00-16:30 Nagy Zsolt: Jogászképzés (opponens: Tóth J. Zoltán)

16:30-17:00 H. Szilágyi István: Jogtudatkutatások (opponens: Szentes Ágota)

17:00-17:30 H. Szilágyi István: Kultúra és jog (opponens: Fekete Balázs)

17:30-18:00 Fleck Zoltán – Kiss Valéria – Fónai Mihály – Tóth Fruzsina: Társadalmi egyenlőtlenségek és a jog (opponens: Navratil Szonja)

18:00-18:30 Kiss Valéria – Fónai Mihály – Tóth Fruzsina: A szociológiai módszer alkalmazása a jogi kutatásokban (opponens: Gajduschek György)

Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák-terem (Győr, Áldozat utca 12.) 

A konferencia online elérhetősége: Online elérhetőség.docx

Az előadások absztraktjai: https://1drv.ms/u/s!AoqSX5Z3hnhMhLRyk34MJI5gB-Kr8g?e=jrrHzd