Műhelyvita - Balogh Lídia: "A gender mint jogi fogalom"

   2022. december 8. 10:00 - 2022. december 8. 12:00

Az elmúlt évtized, vagyis a 2010-es évek eleje óta tartó időszak során szerteágazóvá vált, hogy mit értünk gender alatt, és mára már távolról sincs egyetértés e kérdésben – még angol nyelvterületen sem, ahol a lakosság által beszélt nyelv szókincsében is szerepel e kifejezés. Jelenleg a közbeszédben és a politikai diskurzusban változatos jelentésekben használatos, csakúgy, mint a jogi és a közpolitikai dokumentumokban. Korábban mindezeken a területeken a gender fogalmának konstruktivista értelmezése, illetve a gender analitikus fogalomként való használata volt a meghatározó: a nők és férfiak társadalmi szerepeit értették alatta, illetve a női és férfi szerepekhez kapcsolódó társadalmi elvárásokat, sztereotípiákat és hatalmi viszonyokat vizsgálták általa. A 2010-es évek óta azonban egyre gyakrabban használják aktivista fogalomként – nem az elemzés igényével, hanem mozgalmi célok artikulásához –, méghozzá a korábban megszokottól eltérő jelentéssel, az egyén által megélt és meghatározott nemi identitást értve gender alatta. Ez a fordulat új kihívásokat teremtett azok számára, akik a nők társadalmi egyenlőségének kérdéskörét kívánják fogalmi keretek közé helyezni.

Felkért hozzászóló: Matyasovszky-Németh Márton

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre. Link a csatlakozáshoz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1670258310490?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d