Alkotmányjogászok Második Vándorgyűlése

   2022. szeptember 8. 11:00 - 2022. szeptember 9. 14:00

Alkotmányjogászok Második Vándorgyűlése

2022. szeptember 8-9., Szeged

Érkezés és regisztráció: szeptember 8. csütörtök, 11.00-11.30-ig a SZTE ÁJTK épületének aulájában (Szeged, Tiszta Lajos körűt 54.)

Szeptember 8., csütörtök

11.30 - Megnyitó és köszöntők

Gárdos-Orosz Fruzsina, igazgató, TK Jogtudományi Intézet

Smuk Péter, elnök, Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete

11.40‒14.00 - A tízéves Alaptörvény, 1. rész

Moderátor: Gárdos-Orosz Fruzsina

11.40‒12.20 - Vitaindító beszélgetés

Felkért előadók: Balogh Elemér, Szente Zoltán

12.20-13.30 - Hozzászólások

Halász Iván: Alaptörvény: stabilizáló és integráló tényező?

Lápossy Attila: Életvitelszerű alkotmánymódosítások avagy megéri-e az Alkotmánybíróság döntéseit Alaptörvény-módosítással felülbírálni?

Schweitzer Gábor: A történeti alkotmány mint szimbólum

Köbel Szilvia: Az Alaptörvény és az állam semlegessége

Kiss Balázs: Az alkotmányos identitás, mint a multikulturalizmus gátja?

Somody Bernadett: Az alapjogvédelmi rendszer az Alaptörvény hatálybalépése után

Pap András László: Az Alaptörvény reformjáról, valamint az új alkotmány elfogadásáról folyó vita 2022 tavaszán – összefoglaló és értékelés

13.30‒14.00 - Vita

14.00‒15.00 - Ebédszünet

15.00‒17.30 - A tízéves Alaptörvény, 2. rész

Moderátor: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

15.00‒15.40 - Vitaindító beszélgetés

Felkért előadók: Sólyom Péter, Smuk Péter

15.40-17.00 - Hozzászólások

Zakariás Kinga: Az Alkotmánybíróság szerepének megváltozása az alkalmazott jogkövetkezmények tükrében - Az alkotmányos követelmény alkalmazásának határai

Tóth J. Zoltán: Modellváltás a magyar alapjogi bíráskodásban: a tisztességes eljáráshoz való jog az Alkotmánybíróság elmúlt egy évtizedének gyakorlatában

Rácz Lilla: Az Alaptörvény hatása a magánjogi bírói gyakorlatra

Nagy Csongor: Az európai és a magyar jog viszonya: a magyar alkotmány és az európai alkotmánybíróságok lázadása

Varga Ádám: A helyi önkormányzatiság változásai az Alaptörvény rendszerében

Kurunczi Gábor: Kiterjesztett választójog vagy a választási csalások melegágya? - A belföldi lakóhely követelményének "eltörlése" a választójogosultság feltételei közül, valamint annak gyakorlati tapasztalatai az Alaptörvény hatálya alatt

Szilágyi Emese: "A demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges megfelelő tájékoztatás" mint alaptörvényi elvárás, és a gyakorlat

17.00-18.00 - Vita

 

Szeptember 9., péntek

10.00–13.00 - A különleges jogrend alkotmányos követelményei és magyarországi tapasztalatai

Moderátor: Erdős Csaba

10.00–10.40 - Vitaindító beszélgetés

Felkért előadók: Tóth Judit, Csink Lóránt

10.40–12.00 - Hozzászólások

Chronowski Nóra: Alapjogi garanciák (hiánya) a különleges jogrend idején

Mécs János: A demokrácia jogának változásai különleges jogrend idején

Tráger Anikó: Jogalkotási garanciák kérdése a különleges jogrendben

Hajas Barnabás: Tisztán vagy keverve? - jogforrástani gondolatok

Hollán Miklós: A kivétel kivétele a főszabály? Az anyagi büntetőjogra vonatkozó alaptörvényi garanciák és a különleges jogrend

12.00-13.00 - Vita

13.00 - A vándorgyűlés zárása: Gárdos-Orosz Fruzsina és Smuk Péter

13.15 - Ebéd