Műhelyvita Szalay Klára doktori disszertációjáról

   2022. június 7. 9:00 - 2022. június 7. 11:00

Kreatív iparágak globális versenye: Az európai tartalompiac fenntarthatóságát célzó szabályozási eszközök - különös tekintettel az európai filmipar állami támogatására és a sajtótermékek szerzői jogi védelmére


A felkért hozzászólók:
Dr. Grad-Gyenge Anikó, BME GTK innoviációs dékánhelyettese
Dr. Nagy Krisztina, egyetemi adjunktus, BME, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Üzleti Jogi Tanszék

A levezető elnök:
Dr. Tilk Péter, PTE ÁJK, Alkotmányjogi tanszékének vezetője, egyetemi docens

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoehzKhX-CDMRf8IvDEu7cG-RuySdR9x-W6yD-5eLcJ41%40thread.tacv2/1654250047350?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22a35f1a03-09e7-4d4e-89ae-9d53f43c9061%22%7d