Jogászi attitűdváltozások - 1919: A proletárdiktatúra Vas vármegyében

   2022. május 5. 10:00 - 2022. május 5. 12:00

"A jogásztársadalom, szemernyit sem kölönbözött sosem a magyar társadalomtól - épp oly megosztott, zsombékos volt, mint a nagy egész. Ezt a hivatásrendi közösséget is drasztikusan érintette a trianoni békeszerződés, illetve az azt megelőző zűrzavar valamennyi következménye. A polarizáció új tengelyei is megjelentek, hiszen számos jogász exponálta magát mind az őszirózsás forradalom, mind a proletárdiktatúra idején, de ugyanilyen kettősség jellemezte a Magyarországra menekült és korábban itt élő jogászok egymáshoz való viszonyát, s előtérbe került - ismét - a generációs kérdés is. Ezek kapcsán részben levéltári, részben kortárs források alapján lehet vizsgálni nemcsak a jogászi hivatásrendek egymással folytatott kommunikációján keresztül, hanem a keletkeztetett iratok, valamint a jogkereső polgárok iratai alapján is. Hogy ebből mennyire lehet messzemenő következtetéseket levonni, még kérdéses, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy ez az időszak egybeesik az ország addigi legnagyobb tulajdonviszonyt érintő intézkedéseivel. Ezen intézkedéseket időben megelőzte egy olyan trauma, amely nemcsak a társadalmat, hanem az egyes jogászi hivatásrendeket is alapjaiban rázta meg. A levéltári kutatások alapján egy speciális területen érvényesülő változásokat tárgyalja a kézirat."

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre; részvételi szándékát kérjük, jelezze Hungler Sárának.