Emlékkonferencia Irínyi József születésének kétszázadik évfordulója alkalmából

   2022. május 19. 9:00 - 2022. május 19. 13:40

Emlékkonferencia Irínyi József születésének kétszázadik évfordulója alkalmából


Időpont: 2022. május 19.
Helyszín: TK Jogtudományi Intézet tanácsterme (1097. Budapest, Tóth
Kálmán utca 4. T épületszárny fszt. 25.)
A rendezvény hibrid formában kerül lebonyolításra.9.00-9.10: Megnyitó (Gárdos-Orosz Fruzsina, a Jogtudományi Intézet igazgatója)

Első panel, moderátor: Schweitzer Gábor

 • 9.10-9.30: Gángó Gábor: Reformkori útirajzok, különös tekintettel Irínyi József nyugat-európai utazásaira
 • 9.30-9.50: Hermann Róbert: Irínyi József és a 12 pont megszületése
 • 9.50-10.10: Schwarzwölder Ádám: A 12 pont és az "elérhető" '48. – A 12 pont követelései az 1867-es kiegyezés után
 • 10.10-10.30: Nagy Noémi: Irínyi József és a nemzetiségi kérdés
 • 10.30-10.50: Lehotay Veronika: Irínyi József és a vallásszabadság
 • 10.50-11.15: vita, hozzászólások

11.15-11.45: Kávészünet

Második panel, moderátor: Szentgáli-Tóth Boldizsár

 • 11.45-12.05: Szentgáli-Tóth Boldizsár: Irínyi József mint a Tamás Bátyja Kunyhója első magyarnyelvű fordításának készítője
 • 12.05-12.25: Gosztonyi Gergely: Irínyi József és a sajtószabadság
 • 12.25-12.45: Schweitzer Gábor: Irínyi József nézetei az Országgyűlés rendezéséről
 • 12.45-13.05: Nagy Péter: a kortársak és az utókor Irínyi Józsefről
 • 13.05-13.30: vita, hozzászólások

13.30: A konferencia zárása (Schweitzer Gábor és Szentgáli-Tóth Boldizsár)

Link a csatlakozáshoz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1652777356677?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d