Deliberatív alkotmányozás és helyi részvételi gyakorlatok Lengyelországban és Magyarországon

   2022. május 26. 10:00 - 2022. május 26. 12:00

Program

 

10.00: Megnyitó (Pap András László, Osztályvezető, Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály)

10.10-10.30: A Deliberatív alkotmányozás Cost Action program bemutatása (Oross Dániel
Kovács-Szitkay Eszter)
10.30 -11.30: Kerekasztal beszélgetés: a deliberáció magyarországi és lengyelországi tapasztalatai

  • Eszter Kovács-Szitkay (TK JTI)
  • Dániel Oross (TK PTI)
  • Agnieszka Kampka (Warsaw University of Life Sciences, Institute of Sociological Sciences and Pedagogy)
  • Karol Poplawski (Polish Academy of Sciences, Institute for Legal Studies)

11.30 – 12.00: Kérdések és válaszok

12.00: Záró gondolatok

Moderátor: Szentgáli-Tóth Boldozsár

Helyszín:  Társadalomtudományi Kutatóközpont, Jogtudományi Intézet (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), nagytárgyaló, hibrid rendezvény

Link a csatlakozáshoz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1652777637478?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d