Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle: tematikus különszám bemutatója

   2022. május 26. 13:30 - 2022. május 26. 15:30

Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle: tematikus különszám bemutatója

(szerkesztette: Oross Dániel, Szentgáli-Tóth Boldizsár)

 

Demokratikus innovációk a magyar politikában

 

Program


13.30-13.40: Megnyitó (Szentgáli-Tóth Boldizsár)
13.40-13.45: A lapszám bemutatása (Oross Dániel)

Moderátor: Kovács-Szitkai Eszter

13.50--14.15: Részvétel és deliberáció, kerekasztal beszélgetés a szerzőkkel

  • Gosztonyi Márton: Ez nem a részvétel kora - A Budapest VIII. kerületi részvételi költségvetés története 2020-ban
  • Németh Márton: Új utak a részvételi demokráciában? A közösségi gyűlés első hazai kísérlete egy német példa tükrében - A Budapesti Közösségi Gyűlés és a Bürgerrat Demokratie összehasonlító elemzése
  • László Tamás: Bölcs laikusok döntéshozói szerepben? Közösségi gyűlés Budapesten és a nyugati országokban tanulmányairól

Moderátor: Oross Dániel

14.20-14.40:  Előválasztás, kerekasztal beszélgetés a szerzőkkel

  • Szikinger István: A többpárti előválasztások mint demokratikus innovációk Magyarország és Olaszország példáin keresztül
  • Kiss Alexandra: Az előválasztás mint demokratikus innováció? Politikai részvétel a jelöltállításon keresztül című tanulmányáról (

Moderátor: Szentgáli-Tóth Boldizsár


14.45-15.10: Népszavazás és konzultáció, kerekasztal beszélgetés a szerzőkkel

  • Bernáth Borbála: A plebiszcitárius népszavazás és a nemzeti konzultáció kapcsolata Magyarországon
  • Gáspár Kristóf: Demokratikus innovációs eszközök-e a társadalmi konzultációk? És ha igen, miért nem? A magyar és a belga példa
  • Pintér Melinda: A konzultáció, mint a deliberáció egyik formája? - A konzultáció három arca Ausztria, Magyarország és Észtország példáján című tanulmányáról

Moderátor: Oross Dániel

15.10-15.30: Hozzászólások és vita
15.30: Zárszó (Oross Dániel és Szentgáli-Tóth Boldizsár)

A rendezvény hibrid formában kerül lebonyolításra. Link a csatlakozáshoz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1652777873023?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d

 

A különszám az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00007 „Tehetségből fiatal kutató – A kutatói életpályát támogató tevékenységek a felsőoktatásban” projekt támogatásával valósult meg.