Műhelyvita - Czebe András: "Biológiai determinizmus 'újratöltve'"

   2022. február 3. 10:00 - 2022. február 3. 12:00

Az etnicitás jogi operacionalizálásának kérdése régóta foglalkoztatja a bűnügyi tudományok képviselőit, amelyet legutóbb a forenzikus DNS-fenotipizálás gyakorlati alkalmazása hozott vissza a diskurzusba. A bűnelkövető „faji” leszármazása ugyanis meghatározó szerepet játszhat az eredményes bűnfelderítés folyamatában. A genotípus-fenotípus összefüggések bűnügyi alkalmazása során viszont óvakodnunk kell a biológiai determinizmus torzításától, ami a megfelelő eljárásjogi garanciák kiépítésével és a felhasználók oktatása révén kiküszöbölhető.

Opponensek: Körtvélyesi Zsolt (TK JTI); Herke Csongor (PTE)

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre. Részvételi szándékát kérjük, jelezze Hungler Sárának.