Műhelyvita - Czebe András: "Fegyverek egyenlősége a digitális forradalom korában: a leplezett eszközök alkalmazásával összegyűjtött elektronikus adatok garanciális kérdései"

   2022. január 20. 10:00 - 2022. január 20. 12:00

A Kúria büntető jogegységi tanácsának iránymutató állásfoglalásai a jogegységi praxis révén hivatottak kiküszöbölni azokat a foltokat, amelyek a jogrend nézőpontjából elhomályosíthatják a törvény valódi akaratát. Kérdés, hogy a leplezett eszközök alkalmazásával összegyűjtött elektronikus adatokból származó bizonyítékok felhasználása is ilyen foltnak minősül-e? A nemzetközi szakirodalomban megfogalmazódott álláspont szerint, amennyiben a vádlott nem tudja az automatikusan generált elektronikus adat megbízhatóságát értékelni, úgy a bíróság döntését sem képes hatékonyan befolyásolni. S ha az elektronikus adat utólagos hitelesítésére nincs lehetőség, csak a jogellenes bizonyíték kirekesztésével kerülhető el a tisztességes eljáráshoz való jog leglényegesebb követelményének, a fegyverek egyenlőségének a sérelme. A jelen tanulmány erre az álláspontra reflektál a magyar büntető eljárásjog normáinak és szakirodalmának, továbbá az Alkotmánybíróság és a Kúria gyakorlatának az értelmezésével.

Az esemény hibrid formában kerül megrendezésre. Részvételi szándékát kérjük jelezze Hungler Sárának.