Konferencia: Történelem, alkotmány és identitás Magyarországon

   2021. november 18. 10:00 - 2021. november 18. 13:00

Konferencia program

Történelem, alkotmány és identitás Magyarországon

2021. november 18. (csütörtök)

TK Jogtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. és online

 

A konferencia formátuma hibrid; személyesen, illetve online is várjuk jelentkezését.

Regisztrációját kérjük küldje a jti.titkarsag@tk.hu email címre.

Amennyiben személyesen vesz részt a konferencián, az intézmény koronavírussal kapcsolatos előírásai értelmében, az esemény teljes ideje alatt maszk viselése kötelező.

9.00 – 9.15 Megnyitó

9.15 – 10.45 Panel 1 – Történelmi kitekintés a 19. századba

 • Nagy Noémi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport): Történelmi narratívák az 1868. évi nemzetiségi törvény vitájában
 • Pócza Kálmán (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): A történeti alkotmány helyreállítása: Lehetetlen küldetés?
 • Schwarzwölder Ádám (Veritas Intézet): A Pragmatica Sanctio, mint az 1867-es kiegyezés alapja
 • Szabó Szilárd (Debreceni Egyetem): Az Osztrák-Magyar Monarchia fogalmának kialakulása és a fogalom narratívái a dualizmus időszakában

10.45 - 11.00 Kávészünet

11.00 - 12.30 Panel 2 – A 20. század alkotmányos vitái

 • El Beheiri Nadja (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Legalitás és legitimitás Zlinszky János, Carl Schmitt és Álvaro D’Ors munkásságában
 • Sándor Judit (Central European University) és Varju Márton (TK): Az egészségvédelemhez való alapvető jog, az épülő szocializmus és az alkotmány
 • Schweitzer Gábor (TK): A köztársasági államformát deklaráló 1946. évi I. tc. közjogi utóélete
 • Völgyesi Levente (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Az 1972. évi magyar alkotmányreform gyökerei

12.30 – 13.30 Ebédszünet 

13.30 - 15.00 Panel 3 – Történelmi emlékezet és identitás 2010 után

 • Antal Attila (Eötvös Lóránd Tudományegyetem): Alkotmányos ellenségkép: A magyar Alaptörvény negatív identitáselemeinek vizsgálata történeti és kortárs perspektívákban
 • Bán Marina (University of Copenhagen). Emlékezeti alkotmányozás Magyarországon innen és túl
 • Drinóczi Tímea (Federal University of Minas Gerais): A történeti alkotmányra alapozott alkotmányos vízió: Illiberalizmus és autoriter gyakorlatok
 • Varga Zs. András (Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Alkotmányos identitás és nemzetek feletti együttműködés

15.00 - 15.15 Kávészünet

15.15 – 17.00 Könyvbemutató – Budapest Comparative Law Lectures no. 2.

 • Fekete Balázs (TK): Paradigms in Modern European Comparative Law

A könyvbemutató hibrid formában kerül megrendezésre, az alábbi linken tudnak csatlakozni:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/85386764394?pwd=eFJiYXgweUh5U3UxaWtwTHJ6azYyZz09

Meeting ID: 853 8676 4394

Passcode: 520022

17.00 – 17.15 Kávészünet

17.15 – 18.45 Panel 4 – Történelem, alkotmányozás, politika, kisebbségek

 • Ganczer Mónika (TK): Történelmi hagyomány a magyar állampolgárság kedvezményes honosítással történő megszerzésének szabályozásában és gyakorlatában
 • Gera Anna (TK) és Szentgáli-Tóth Boldizsár (TK): Az Országgyűlés mozgástere a jogértelmezés történeti módszere szerepének erősítésében
 • Nagy Csongor István (Szegedi Tudományegyetem): Magyarország alkotmányos identitása és a határon túli magyarok

18.45 – 18.50 Zárszó

A rendezvényhez a Teams alkalmazáson keresztül is lehet csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1636924780486?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d