Konferencia: "Területi önkormányzatok az 1920-as években – testületek, választások és reformtervek"

   2021. november 25. 9:30 - 2021. november 25. 16:30

A TK Jogtudományi Intézet (JTI), Politikatörténeti Intézet (PTI), NKE ÁNTK Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék tisztelettel meghívja Önt tudományos konferenciájára

Területi önkormányzatok az 1920-as években – testületek, választások és reformtervek

 

Időpont: 2021. november 25. csütörtök 9:30–16:30

Az első világháborút követő időszak a területi önkormányzatok működése szempontjából egy hosszabb átmeneti időszakot jelentett, egészen az 1929. évben megvalósult törvényi újraszabályozásig. Ez idő alatt különböző önkormányzati reformtervek készültek, az átalakítás, modernizálás vagy demokratizálás céljaival, ugyanakkor csak Budapest esetében született (részben) új szabályozás, ahogy szintén csak a fővárosban rendeztek általános törvényhatósági (önkormányzati) választásokat.

Mit jelentett az átmenetiség a gyakorlatban, hogyan érvényesült a folytonosság, esetleg a megszakítottság e területen? Milyen általános vagy helyi reformtervek és elképzelések voltak, és közülük melyek jelentek meg a nyilvánosságban, majd mi lett a sorsuk? Milyen helyi, speciális vagy időközi választásokat rendeztek a törvényhatósági jogú, illetve a rendezett tanácsú városokban 1919 és 1929 között? A konferencia a fenti kérdéseket kívánja körüljárni.

 

PROGRAM

9:30 Megnyitó

9:40–10:40

 • Püski Levente (DE Bölcsészettudományi Kar): Állandóság és változás: a hagyományos önkormányzati struktúra újjászerveződésének problémái az 1920-as években
 • Stipta István (KRE Állam- és Jogtudományi Kar): Képviselőházi vita az önkormányzati testületek újjászervezéséről 1929-ben
 • Kérdések, vita

10:40–10:50 kávészünet

10:50–12:20

 • Paksy Zoltán (MNL Zala Megyei Levéltára): A vármegyei reform kérdése az 1920-as években
 • Schweitzer Gábor (TK JTI – NKE ÁNTK): A törvényhatósági jogú városok felsőházi képviselete az 1926. évi XXII. tc. alapján
 • Szilágyi Zsolt (DE Bölcsészettudományi Kar): Az 1929. évi közigazgatási reform hatása a kecskeméti városirányítási elitre
 • Kérdések, vita

12:20-13:00 ebédszünet

13:00–14:30

 • Antal Tamás (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar): Egy el nem készült szervezeti szabályrendelet története Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban
 • Zeman Ferenc (MNL Csongrád-Csanád Megyei Levéltára): Az 1926. és 1927. évi időközi törvényhatósági választások Hódmezővásárhelyen
 • Nagy Imre Gábor (MNL Baranya Megyei Levéltára): Pécs város törvényhatósági bizottsága 1918 és 1929 között
 • Kérdések, vita

14:30–14:40 kávészünet

14:40–16:10

 • Ignácz Károly (PTI): Helyi választások Budapest elővárosaiban az 1920-as évek elején
 • Végső István (Clio Intézet): „Két város” – elmaradt helyi választások Cegléden és Kiskunhalason, 1920–1930
 • Paár Ádám (Méltányosság Politikaelemző Központ): „Ez még álomnak is merész” – Magyaróvár és Moson egyesítésének vitája, és a két város közigazgatásának átszervezése
 • Kérdések, vita

16:10 Zárszó

A konferencia formátuma hibrid; személyesen, illetve online is várjuk részvételét.

Helyszín: TK Jogtudományi Intézet Tanácsterme, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. Amennyiben személyesen vesz részt a konferencián, az intézmény koronavírussal kapcsolatos előírásai értelmében, az esemény teljes ideje alatt maszk viselése kötelező.

A rendezvény online formában az alábbi linken érhető el:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1636628174529?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d