Workshop: A jogrendszer reagálóképessége

   2020. október 29. 9:30 - 2020. október 30. 13:20

Workshop: „A jogrendszer reagálóképessége 2010–2018”

Az NKFI FK 129018 projektjének második kutatási évét záró workshop

Időpont: 2020. október 29-30. (csütörtök-péntek)

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., 0.12-es előadóterem (HTK központi nagyterem) és on-line

 

Részletes program:

 

2020. október 29. (csütörtök)

Köszöntő: 9.30-9.40: Gárdos-Orosz Fruzsina (TK JTI, ELTE ÁJK), kutatásvezető

9.40-10.50: Első szekció: Elméleti megközelítések

9.40-10.00: Varga Csaba (TK JTI): Jogváltozás a jogban és a jogi folyamatokban

10.00-10.10: Felkért hozzászóló: Fekete Balázs (TK JTI, ELTE ÁJK)

10.10-10.30: Lőrincz Viktor (TK JTI): Akkomodáció és asszimiláció: tanul-e a jogrendszer?

            10.30-10.40: Felkért hozzászóló: Könczöl Miklós (TK JTI, PPKE JÁK)

10.40-10.50: Hozzászólások, vita

10.50-11.10: Kávészünet

11.10-12.00: Második szekció: Törvényhozás és bíráskodás kvantitatív vizsgálata

11.10-11.30: Sebők Miklós (TK PTI): Viscosity Revisited: The Power of Legislatures in New and Old Democracies, A Comparative Text Reuse Analysis

11.30-11.50: Ződi Zsolt (TK JTI): A bírósági gyakorlat kvantitatív elemzésének perspektívái a reagálóképesség vizsgálata szempontjából

11.50-12.00: Hozzászólások, vita

12.00-13.50: Jogági vizsgálatok I.

12.00-12.15: Hollán Miklós (TK JTI, NKE RTK): A kerettényállások reagálóképessége: mítosz vagy valóság

            12.15-12.25: Felkért hozzászóló: Tóth Mihály (TK JTI, KRE ÁJK)

12.25-12.40: Ambrus István (TK JTI, ELTE ÁJK): Az állatkínzás bűncselekményének jogi tárgyai, egyes dogmatikai kérdései, valamint de lege ferenda szabályozása

            12.40-12.50: Felkért hozzászóló: Mészáros Ádám (OKRI)

12.50-13.05: Győry Csaba (TK JTI, ELTE ÁJK): Szigorítunk, aztán majd meglátjuk. Büntető jogalkotás és a börtönzsúfoltság problémája

            13.05-13.15: Felkért hozzászóló: Lévay Miklós (ELTE ÁJK)

13.15-13.30: Mezei Kitti (TK JTI, BME GTK): A modern technologiák kihívásai a büntetőjogban

            13.30-13.40: Felkért hozzászóló: Sorbán Kinga (NKE ITKI)

13.40-13.50: Hozzászólások, vita

13.50-14.30: Ebédszünet

14.30-16.00: Jogági vizsgálatok II.

14.30-14.45: Varju Márton (TK JTI): Gazdasági válság és reagálóképesség: külön(leges) adóintézkedések Magyarországon

            14.45-14.55: Felkért hozzászóló: Várnay Ernő (TK JTI, DE ÁJK)

14.55-15.10: Vadász Vanda (TK JTI): Új szakasz a magyar nemzetközi magánjogban. A Kódex mint a kollíziós jog reagálóképességének mérőeszköze

            15.10-15.20: Felkért hozzászóló: Burián László (PPKE JÁK)

15.20-15.35: Rácz Lilla (TK JTI): A civiljog jogrendszeren belüli alkalmazkodóképességéről a közjogi változásokra (Alaptörvény) adott civiljogi reakciók (Ptk.) alapján

            15.35-15.45: Felkért hozzászóló: Menyhárd Attila (ELTE ÁJK)

15.45-16.00: Hozzászólások, vita

 

 

2020. október 30. (péntek)

09.30-11.00: Jogági vizsgálatok III.

09.30-09.45: Bencze Mátyás (TK JTI, DE ÁJK): Judicial populism and the ‘Weberian judge’ – the strength of judicial resistance against political influence in Hungary

            09.45-09.55: Felkért hozzászóló: Nagy Zsolt (SZTE ÁJTK)

09.55-10.10: Pap András László (TK JTI, NKE RTK): Egyenlőség, kisebbségjogok, nemzetpolitika 2010-2018

            10.10-10.20: Felkért hozzászóló: Vizi Balázs (TK KI)

10.20-10.35: Schweitzer Gábor (TK JTI, NKE ÁNTK): Az 'egyházi' jogállás változásai 2011 után

            10.35-10.45: Felkért hozzászóló: Köbel Szilvia (KRE JÁK)

10.45-11.00: Hozzászólás, vita

11.00-11.20: Kávészünet

11.20-13.15: Jogági vizsgálatok IV.

11.20-11.35: Balázs István (TK JTI, DE ÁJK) – Hoffman István (TK JTI, ELTE ÁJK):  „Megszüntetve megőrzés”? A közigazgatási hatósági eljárás újra szabályozása az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben.

            11.35-11.45: Felkért hozzászóló: Nagy Marianna (ELTE ÁJK)

11.45-12.00: Szilágyi Emese (TK JTI): Policy financing in the time of the COVID-19 epidemic – A case study of Hungary

            12.00-12.10: Felkért hozzászóló: Halász Iván (TK JTI, NKE ÁNTK)

12.10-12.25: Szente Zoltán (TK JTI. NKE ÁNTK): A magyar parlamenti jog alakulása 2010 óta

            12.25-12.35: Felkért hozzászóló: Erdős Csaba (NKE ÁNTK, SZE ÁJK)

12.35-12.50: Gárdos-Orosz Fruzsina (TK JTI, ELTE ÁJK): A reagálóképesség a jog- és alkotmányértelmezés tükrében

            12.50-13.00: Felkért hozzászóló: Chronowski Nóra (TK JTI, NKE RTK)

13.00-13.15: Hozzászólás, vita

Workshop zárás: 13.15-13.20: Gárdos-Orosz Fruzsina kutatásvezető

 

A részvétel regisztrációhoz kötött, amely a rekasi.janos@tk.mta.hu email címen lehetséges.