Workshop: „A jogrendszer reagálóképessége 2010–2018”

   2019. szeptember 5. 13:00 - 2019. szeptember 5. 17:00

Workshop: „A jogrendszer reagálóképessége 2010–2018”
Az OTKA FK 129018 projektjének első kutatási évét záró workshop

 • Időpont: 2019. szeptember 5., 13:00–17:00
 • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)

Program

Első kutatási év: A jogrendszer működése és a társadalmi problémák kapcsolatának feltérképezése indikátoros rendszerben. Az első évben a jogrendszert érő kihívások azonosítása történt meg korábbi társadalomtudományi vizsgálatok áttekintésével. A megváltozott gazdasági és társadalmi viszonyokat, változásokat a kutatás tényként kezeli, amely változások gócpontjainak azonosításához a szakirodalmi áttekintés ad alapot. A kutatás célkitűzése, hogy a reprezentativitásra törekvő alapkutatás során tudományos igénnyel foglalkozzon a hazai társadalomtudományi kutatások által az elmúlt években azonosított társadalmi szintű kihívásoknak a magyar jogrendszer egészére tett strukturális hatásaival, arra összpontosítva, hogyan írható le a magyar jogrendszer általános adaptációs és asszimilációs tanulási képessége.

 • 13.00–13.15: A reagálóképesség a jogban (Gárdos-Orosz Fruzsina, Lőrincz Viktor)
 • 13.15–13.30: Társadalmi problémák a társadalomtudományi szakirodalomban (Balogh Lídia, Pap András László, Szontagh Veronika)
 • 13.30–13.45: Mire válasz a jogalkotás? Kvantitatív szövegelemzés, a szövegbányászat mutatói (Sebők Miklós)
 • 13.45–14.00: Társadalmi igény a bírói jogalkalmazásra (a kvantitatív elemzés kihívásai) (Gárdos-Orosz Fruzsina, Lőrincz Viktor, Szente Zoltán, Ződi Zsolt)
 • 14.00–14.15: Hozzászólások, vita
 • 14.15–14.30: Szünet​

Minden jogág/jogterület fejlődésének vizsgálata alapvetően a változás koordinátarendszerében történik a jogrendszer reagálóképességére összpontosítva (a reakcióképességnek része a stabilitás is). A jogági szakértői teamek: 1. azonosítják a 2010–2018 között az adott területen jelentkező kihívásokat/szabályozási/jogi reakciót igénylő problémákat; 2. feldolgozzák a vizsgált időszak változásait a saját területükön – egyrészt kvantitatív (mint reguláció/dereguláció adata), másrészt kvalitatív elemzéssel (pl. ágazati törvények, landmark bírói döntések, szakértői interjúk).

 • 14.30–14.45: Polgári jog csoport (Lőrincz Viktor, Menyhárd Attila, Rácz Lilla, Szalai Ákos, Tímár Balázs)
 • 14.45–15.00: Büntetőjog csoport (Ambrus István, Hollán Miklós, Mezei Kitti, Tóth Mihály)
 • 15.00–15.15: Közigazgatás csoport (Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula)
 • 15.15–15.30: Alkotmányjog csoport (Gárdos-Orosz Fruzsina, Schweitzer Gábor, Szente Zoltán, Szentgáli-Tóth Boldizsár, Szilágyi Emese)
 • 15.30–15.45: Egyenlőségi csoport (Balogh Lídia, Halász Iván, Pap András László)
 • 15.45–16.00: Verseny és piacszabályozás csoport (Horváthy Balázs, Papp, Mónika, Varju Márton)
 • 16.00–16.15: Az uniós jog, a nemzetközi jog és a hazai jog kapcsolatának változásai csoport (Horváthy Balázs, Hoffmann Tamás, Vadász Vanda, Ziegler Tamás)
 • 16.15–16.30: Változás a jogi gondolkodásban csoport (Bencze Mátyás, Könczöl Miklós)
 • 16.30–17.00: Hozzászólások, vita