Kutatók Éjszakája 2019 – A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének programja

   2019. szeptember 27. 18:00 - 2019. szeptember 27. 20:00

Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem

 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)

Időpont

Előadó és előadás

Ismertetés

18.0018.10

Szilágyi Emese intézeti tudományos titkár

Az esemény megnyitása
18.10–18.30

Fekete Balázs tudományos főmunkatárs:
Mire jó a jogi kultúra fogalma?

A jogtudomány hagyományosan a törvényhozó által alkotott jogszabályok irányából közelíti meg a jog jelenségét. Ilyen értelemben a jog a jogszabályok összességét jelenti. E felfogás mellett azonban létezik egy másik megközelítés is, mely a jogra a társadalmi-kulturális közeg részeként tekint. Az előadás azt kívánja bemutatni, hogy a jogi kultúra fogalma segítségével hogyan tudhatunk meg többet a jog jelenségéről, mint a hagyományos megközelítés segítségével. Az általános bevezető mellett a jogosultságkultúra fogalmával kívánom az előbbieket illusztrálni.

18.35–18.55

Venczel Tímea tudományos segédmunkatárs:
A nagy törvényteszt, avagy ki tud többet a Btk.-ból?

Az előadás résztvevői ellenőrizhetik jártasságukat olyan, a mindennapi életben, illetve a médiában gyakrabban előforduló esetek szabályozásával kapcsolatban, mint hogy szabad-e közhivatalnoknak ajándékot adni, kutyát az autóból kitenni, focimeccsre beszaladni. Ezen kívül összevethetik tudásukat az „átlag magyaréval”, és azt is megtudhatják, hogy a 2018 októberében lezajlott országos reprezentatív kutatás alapján mit tudunk az átlagember ezzel kapcsolatos véleményéről. Az előadást a kutatócsoport szociológus tagja tartja.

19.00–19.25

Rácz Lilla
fiatal kutató:
A pénz mítosza egy polgári jogász szemüvegén át

Dohány, guba, suska, lóvé, steksz, mani, lé, lovetta, zsé… Nevezzük bárhogyan, tagadhatatlan, hogy a pénzt mindennapi életünkből kirekeszteni, akár áldásként, akár átokként tekintsünk is arra, nem lehet. Mi több, ennek a mitikus jelenségnek az emberiség fejlődésében játszott jelentős szerepe ugyancsak megkérdőjelezhetetlen. A pénz, ilyen-olyan formában mindenhol felbukkan, ahol csak az ember más emberekkel összetalálkozva, a primitív cserekereskedelmen előbb-utóbb túllépni kényszerülve, már annál csak egy fokkal is bonyolultabb gazdasági műveletekre adja a fejét. Vajon jogi eszközökkel kordában lehet-e egyáltalán tartani e mitikus és folyamatosan változó jelenséget, és vajon a közjogi szabályozás mellett polgári jogi eszközeinkkel mekkora szabadságot hagyhatunk neki annak érdekében, hogy továbbra is fejlődni tudjon?

19.30–19.55

Timár Balázs tudományos segédmunkatárs:
A Tanácsköztársaság 133 napja utáni visszarendeződés

1919-ben 133 nap alatt a Tanácsköztársaság felforgatta az addig fennálló rendet. Kun Béláék bukása után a visszarendeződés nem nélkülözte a politikai indíttatást sem a bíróságokon, sem az ügyvédségnél, noha a szakma elvárta a semlegességet. Mit tehet egy restaurálásra hajlamos rendszer, ha megváltozott a környezet? Hogyan lehet kijavítani a jogalkotás okozta károkat?