Czina Veronika és Szép Viktor PhD-projektjeinek bemutatása

   2019. július 18. 10:00 - 2019. július 18. 12:00

Czina Veronika A magyar partikularizmus vizsgálata az EU alkotmányos alapelveinek tükrében című disszertációja Magyarország mint kis tagállam uniós stratégiáját és politikaalkotását vizsgálja az EU egyes alkotmányos alapelveinek fényében (hűség, szolidaritás).
Az előadás a magyar állampolgársági politika és a 2015-ös menekültválságban képviselt magyar álláspont összehasonlításának segítségével mutatja be a magyar partikularizmust.

Szép Viktor Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók és az uniós tagállamok preferenciái című doktori értekezésében az uniós tagállamok preferenciáit és konszenzusra törekvő magatartását vizsgálja az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciók példáján keresztül.
Az előadás különös hangsúlyt fektet az új döntéshozatali eljárás megértésére is, amely a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően vált láthatóvá az EU szankciós politikájában.

  • Időpont: 2019. július 18., 10:00–12:00
  • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
  • Nyelv: magyar

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.