Kerekasztal-beszélgetés a család- és foglalkoztatáspolitikai kihívások kérdéséről

   2019. június 6. 10:00 - 2019. június 6. 12:00

A közelmúltban nagy sajtóvisszhangot kapott az az ügy, amelyben az „ismétlődő szülés veszélye” miatt nem hosszabbították meg egy női munkavállaló jogviszonyát. A diszkrimináción túl számos további kérdést is felvető eset jó apropóját szolgáltatja egy beszélgetésnek, amelynek keretében a szakpolitikai kérdések jogi aspektusait vizsgálhatjuk.

A Családvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett és július elsejével életbe lépő, valamint a tervezett további új intézkedések célja, hogy támogassák a gyermekvállalást. Ugyanakkor a nők – anyák és leendő anyák – nagy része találkozik a diszkriminációnak valamilyen formájával munkajogviszonya alatt, ahol a hátrányos megkülönböztetés éppen az anyasággal kapcsolatos. Felmerül a kérdés, miként egyeztethető össze a család- és foglalkoztatáspolitika két lényegesen eltérő célkitűzése és miként érinti ez a munkáltatókat és a munkavállalókat. Számos kapcsolódó jogtudományi kutatás készült a közelmúltban ezekben a témákban, a beszélgetés során a kutatók egymás eredményeire is reflektálnak.

Meghívott előadók: Lehoczkyné Kollonay Csilla (CEU), Szikra Dorottya (MTA TK), Kende Ágnes (CEU), Bálint Adrienn (MGYOSZ), Katona Noémi (FES)

A beszélgetést vezeti: Balogh Lídia (MTA TK JTI)

  • Időpont: 2019. június 6., 10:00–12:00
  • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.