Mítosz vagy valóság? I. Közjogtörténetünk vitatott kérdései

   2018. november 29. 10:00 - 2018. november 29. 16:00

A MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont  Jogtudományi Intézete

2018. november 29-én, csütörtökön, 10 órai kezdettel
rendezi meg a
Mítosz vagy valóság? I.  Közjogtörténetünk vitatott kérdései
című konferenciát a
MTA Humán Tudományok Kutatóháza Tanácstermében
(1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., T.0.25.)

A konferencia részletes programja

10.0010.15 Megnyitó: Gárdos-Orosz Fruzsina igazgató (MTA TK JTI)

A panelek előtt vitaindítókat tart Szente Zoltán tudományos tanácsadó (MTA TK JTI)

10.1511.45 Ezeréves-e az „ezeréves” alkotmány?

A panel résztvevői megvitatják, hogy történeti illúzió vagy valóság-e az „ezeréves” magyar alkotmány(osság). Valóban ezeréves-e a magyar történeti alkotmány, illetve milyen értelemben tekinthető ezerévesnek? Hogyan állapítható meg az íratlan, történeti alkotmányok kora?

Levezető elnök: Bragyova András tudományos tanácsadó (MTA TK JTI)

Felkért hozzászólók:

  • Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)
  • Horváth Attila egyetemi tanár (NKE ÁKK)
  • Balogh Elemér dékán, tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK)

Vita

11.4512.15 Ebédszünet

12.1513.50 A Szent Korona-tan hagyományai

Melyek voltak a koronaeszme és a Szent Korona-tan legfontosabb közjogi vonásai, illetve hagyományai a történeti alkotmány idején? Érvényesült-e a valóságban a Szent Korona-eszme szuverenitástana? Milyen valós szerepet játszott a Szent Korona-tan a magyar közjogtörténetben? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a kerekasztal résztvevői.

Levezető elnök: Vörös Imre volt alkotmánybíró

Felkért hozzászólók:

  • Máthé Gábor professor emeritus (ELTE ÁJK)
  • Balogh Judit egyetemi docens (DE ÁJK)
  • Hollósi Gábor tudományos főmunkatárs (Veritas)

Vita

13.5014.00 Kávészünet

14.0015.45 A jogfolytonosság tana a történeti alkotmányban

A felkért hozzászólók az alábbi kérdésekben fejtik ki a véleményüket: Mi volt a jogfolytonosság tartalma a történeti alkotmányban? Érvényesült-e az alkotmányos jogfolytonosság a történeti magyar közjog fejlődése során?

Levezető elnök: Lamm Vanda akadémikus, professor emerita

Felkért hozzászólók:

  • Wiener György alkotmányjogász
  • Schweitzer Gábor tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)
  • Szabó István dékán, egyetemi tanár (PPKE JÁK)

Vita