Konferencia: Köztársaság Magyarországon és Közép-Európában 1918-ban

   2018. november 27. 10:00 - 2018. november 27. 15:00

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
Összehasonlító Alkotmányjogi Kutatócsoportja
és az
NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete
tisztelettel meghívja Önt a
Köztársaság Magyarországon és Közép-Európában 1918-ban
című konferenciára

 • Időpont: 2018. november 27. (kedd) 10 óra
 • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza, Jogtudományi Intézet Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25., T épületszárny fszt. 25.​

10:00–11:15
I. ülésszak Levezető elnök: Máthé Gábor (professzor emeritus, NKE ÁKK)

Megnyitó: Gárdos-Orosz Fruzsina (intézetigazgató, tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI)

 • Horváth Attila (alkotmánybíró, intézetvezető egyetemi tanár, NKE ÁKK): Az első magyarországi népköztársaság alkotmányjogi kérdései
 • Szabó István (dékán, egyetemi tanár, PPKE JÁK): Jogfolytonosság és a köztársasági államforma
 • Takács Albert (egyetemi tanár, SZTE ÁJK – NKE ÁKK): Az államfő alkotmányjogi felelősségének jogi és politikai természete
 • Mezey Barna (tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK): A köztársasági elnöki tisztség 1918/1919-ben​

11:15–11:30 Hozzászólások

11:30–12:30
II. ülésszak Levezető elnök: Halász Iván (intézetvezető egyetemi tanár, NKE ÁKK; tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI)

 • Stipta István (egyetemi tanár, KGRE ÁJK): A köztársaság-ellenes törvény (1913. évi XXXIV. tc.) és Balogh Jenő igazságügyi miniszter
 • Barna Attila (egyetemi docens, NKE ÁKK): A Magyar (Nép)Köztársaság nevében! Néptörvények és bíróságok a köztársasági államforma védelmében (1918–1919)
 • Bathó Gábor (egyetemi tanársegéd, NKE ÁKK): „...az alkotmány rendes formái között lehetetlenné vált.” A Főrendiházzal kapcsolatos közjogi kérdések a köztársaság kikiáltását követően​

12:30–13:30 Hozzászólások, ebédszünet

13:30–14:30
III. ülésszak Levezető elnök: Szente Zoltán (tudományos tanácsadó, MTA TK JTI; egyetemi tanár, NKE ÁKK)

 • Fiziker Róbert (főlevéltáros, MNL OL): Frau Kuk halálától a k. u. k. Monarchia összeomlásáig. Az osztrák köztársaság születése
 • Halász Iván (intézetvezető egyetemi tanár, NKE ÁKK; tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI): A csehszlovák és lengyel köztársság születése 1918-ban
 • Vörös Boldizsár (tudományos főmunkatárs, MTA BTK TTI): Két szimbolikus térfoglalási akció: a magyar köztársaság kikiáltása 1918-ban – és ellenünnepsége 1919-ben
 • Schweitzer Gábor (tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI; habilitált egyetemi docens, NKE ÁKK): Vihar egy jogi szakvélemény körül, avagy vállaltak-e közreműködést pesti jogászprofesszorok a köztársaság kikiáltásában?​

14:30–14:45 Hozzászólások, zárszó

MEGHÍVÓ (PDF)