Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés: „A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei”

   2018. január 18. 10:00 - 2018. január 18. 12:00

Meghívó

Az MTA TK Jogtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt
a Jakab András és Körtvélyesi Zsolt által szerkesztett,
„A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei” című könyvet bemutató kerekasztal-beszélgetésre.

A rendezvény bevezetéseként a kutatást és a kötetet röviden ismertetik a szerkesztők.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

  • Csaba László akadémikus
  • Fábri György, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánhelyettese, az MTA korábbi kommunikációs igazgatója
  • Pálné Kovács Ilona akadémikus
  • Zsoldos Attila akadémikus, az MTA II. osztály elnöke
  • A rendezvényt moderálja: Vékás Lajos akadémikus

A kötet (Jakab András és Körtvélyesi Zsolt szerk.: A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei. Történeti és összehasonlító kitekintéssel / The situation and reform opportunities of the Hungarian Academy of Sciences. Historical and comparative outlooks, Budapest, Osiris Kiadó, 2017, 276 oldal) elektronikus változata letölthető az intézet honlapjáról.

  • Időpont: 2018. január 18. (csütörtök) 10:00
  • Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)

A rendezvény nyilvános, azon minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. Arra kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze a Kortvelyesi.Zsolt@tk.mta.hu e-mail címen.

 „A Magyar Tudományos Akadémia helyzetéről és kilátásairól e kötet világos kérdéseket és markáns vitapozíciókat fogalmaz meg. A szakavatott szerzőgárda tisztában van azzal, hogy az MTA a tudomány autonómiájának a legfőbb hazai letéteményese, és e szerepében most okkal-joggal erősíteni kell. Hogy megfelelően méri-e fel az intézmény rendeltetésszerű feladatainak súlyát és alkotóelemei szervezeti illeszkedésének problémáit, azt a kiérdemelt, remélhető és várható széles körű megvitatás segít majd tisztázni.”

Hunyady György, pszichológus, az MTA rendes tagja

„A tudomány helye a modern társadalomban, elismertsége és támogatottsága a megújulóképesség egyik elhanyagolt kulcskérdése Magyarországon is. A kötet tanulmányai érdekes regionális összevetéseket is bemutatva ennek egy nálunk közel kétszáz éve központi szereplőjét, a Tudományos Akadémiát elemzik, elsősorban intézményi és jogi kereteiben. A könyv pars pro toto jellege miatt sok érintett szereplőt fog vitára ingerelni a tudomány egészében, főként az egyetemeken.”

Pléh Csaba, pszichológus, nyelvész, az MTA rendes tagja

„Mint minden napjainkban, a Magyar Tudományos Akadémia is jelentős változások idejét éli. Ezeknek a folyamatoknak hasznos motorja lehet minden önelemzés, amely figyelembe veszi azt is, hogy mi történik a közvetlen környezetünkben. Ez a könyv az MTA jelenét jogi, szcientometriai és közgazdasági szempontok alapján elemzi, bemutatva más közép-kelet-európai tudományos akadémiákat, számos érdekes reformjavaslatot is téve.”

Tusnády Gábor, matematikus, az MTA rendes tagja

A meghívó letölthető, nyomtatható változata (PDF)