Kutatók éjszakája 2016

   2016. szeptember 30. 19:00 - 2016. szeptember 30. 21:00

A Kutatók éjszakája 2016 programjai
az 
MTA TK Jogtudományi Intézetében

Időpont: 2016. szeptember 30. (péntek) 19.00–21.00

Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme, 1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet, 28-as szoba (Tanácsterem)

Részvételi szándékát jelezze az MTA TK JTI tudományos titkárának, Kecskés Gábornak, a kecskes.gabor@tk.mta.hu email-címen!

Program

19.00–19.20        Váradi Ágnes: „Fegyverek egyenlősége” és a polgári per – erőfölényes helyzetek kompenzálásának eljárásjogi lehetőségei

19.20–19.40        Balogh Lídia: A nők emberi méltósága és a sajtószabadság – európai és hazai médiaszabályozás

19.40–20.00        Könczöl Miklós: A jövőt érintő döntések és a politikai képviselet

20.00–20.20        Lőrincz Viktor: Pikachu és a polgári jog – a kiterjesztett valóság egyes jogi kérdései

20.20–20.40        Ződi Zsolt: Miért nincsen még mindig robotbíró? 

Letölthető változat

Az előadókról:

Balogh Lídia a JATE-n magyar–kommunikáció szakon végzett, majd a CEU Nacionalizmus tanulmányok programján szerzett MA-oklevelet. PhD-disszertációját 2016-ban védte meg az ELTE BTK Filozófiai Doktori Iskolájában. 2010 óta vesz részt óraadóként a felsőoktatásban (ELTE és NKE). 2013-tól az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa. Független szakértőként rendszeresen járul hozzá a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség nevű civil ernyőszervezet munkájához.

Könczöl Miklós a MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának adjunktusa. A PPKE-n jogászként és latin–ógörög szakos bölcsészként végzett. Ezt követően a European Academy of Legal Theory jogelméleti képzésén szerzett LLM-diplomát, a Durham Universityn pedig doktori (PhD) fokozatot. 

Lőrincz Viktor az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének segédmunkatársa, Sasakawa SYLFF-ösztöndíjas, jogi diplomáit az ELTE-n és a Paris 1 Panthéon-Sorbonne-on, művészettörténet diplomáját az ELTE-n, gazdaságpszichológiai diplomáját pedig a Paris 5 Descartes egyetemen szerezte, jelenleg doktorandusz az ELTE-n, a Paris 1-en és az Ecole Pratique des Hautes Etudes-ön. 

Váradi Ágnes 2013 szeptembere óta az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa. PhD-fokozatát Németországban, a passaui egyetemen szerezte. Elsődleges kutatási területe a jogérvényesítés hatékonysága a polgári perekben általában és egyes specifikus ügycsoportokban (pl. környezeti ügyek), valamint a biztosítási jog, elsősorban az élet- és egészségbiztosítások témaköre.

Ződi Zsolt egyetemi docens, tudományos munkatárs az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében. Ezt megelőzően 15 éven át foglalkozott jogi adatbázisok és szakértői rendszerek fejlesztésével, jogi informatikával és a számítógép jogi felhasználásának kutatásával.