Fővárosi, illetve nagyvárosi (Metropol) szerepkörök változóban

   2016. május 26. 13:00 - 2016. május 26. 14:30

Az MTA TK Jogtudományi Intézet

Közigazgatás-tudományi Kutatócsoportja

tisztelettel meghívja Önt a

„Fővárosi, illetve nagyvárosi (Metropol) szerepkörök változóban”

Alkotmányos, közigazgatási és történeti aspektusok

című konferenciájára

Program

13.00:

Gajduschek György (tud. főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet)

 Bevezető gondolatok

13.10 

Halász Iván (tud. főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet)

 Ki a fővárosból? A központi szervek át- és kiköltözésének tervei Közép-Európában

13. 30:

Schweitzer Gábor (tud. főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet)

A Nagy-Budapest koncepciók és a külföldi minták (1908-1945)

13.50:

Somogyi Renáta (PhD hallgató, NKE ÁKK Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola)

A Danzig Szabad Város igazgatási sajátosságai a két világháború közötti időszakban

14.10:

Balázs István (tud. főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet)

Metropolizáció Európában?

Hozzászólások

Időpont: 2016.május. 26. (csütörtök) 13. 00

Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet

Budapest, 1014. Országház 30. II. emeleti Tanácsterem

Absztrakt:

Az elmúlt évek társadalmi, gazdasági, politikai változásai hatására a közigazgatás is átalakulóban van szerte a világon, így Magyarországon is. Ennek egy szűk, de annál lényegesebb aspektusa a nagyvárosok és különösen a fővárosok szerepének átalakulása. Elég csak emlékeztetni arra, hogy Magyarországon is komoly kormánytörekvések születtek arra, hogy a minisztériumok székhelye "decentralizációra" kerüljön a vidéki nagyvárosok irányába,de napjaink menekültválsága és a terrorizmus elleni harc is sürgeti a metropolisok gettóinak felszámolását és más koncentrált társadalmi problémával együtt azok széttelepítését egy-egy országon belül. Éppen ezért tűnik érdekesnek egy kitekintést tenni arra, hogy ebből a szempontból milyen európai és hazai folyamatokat tudunk azonosítani és ezekből milyen szakmai-tudományos következtetések vonhatók le.