A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

   2016. március 8. 9:00 - 2016. március 8. 12:00

Az NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete és az 

MTA TK Jogtudományi Intézet

Összehasonlító Alkotmányjogi Kutatócsoportja 

tisztelettel meghívja Önt a

Két korszak határán – A Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

és a köztársasági hagyomány

című konferenciára

Időpont: 2016. március 8. (kedd) 9. 00.

Helyszín: NKE KTK 1118. Ménesi út 5. 402-es terem

9. 00.– 10. 10.

Megnyitó

Horváth Attila: „A köztársaság az egyetlen lehetséges államforma.” Az 1946. évi I. tv. megalkotása, a köztársaság kikiáltása

Kukorelli István: Az 1946. évi kisalkotmány jelentősége az 1989/1990-es rendszerváltoztatás idején

Balázs Ágnes: A köztársaság ellenzéke: Slachta Margit álláspontja a Nemzetgyűlésben

10. 10. – 10. 20. Hozzászólások

10. 20. – 10. 45. Kávészünet

10. 45. – 11. 45.

Schweitzer Gábor: A „Magyar királyi köztársaságtól” a Magyar Köztársaságig – az 1946. évi I. tv. fogadtatása a korabeli közjogi irodalomban

Egresi Katalin: Az első olasz köztársaság születése

Halász Iván: A köztársaság születése Csehszlovákiában és Lengyelországban

11. 45. – 12. 00. Hozzászólások, zárszó