Műhelyvita Halász Iván tanulmányáról

   2015. szeptember 3. 10:00 - 2015. szeptember 3. 12:00

Műhelyvita  Halász Iván  A jog átültetésétől a jog összehasonlításáig. A jogi komparatisztika intézményi kereteinek létrejötte a szocialista Csehszlovákiában és Magyarországon c. tanulmányáról.

  • Opponensek: Lamm Vanda (MTA TK JTI), Scweitzer Gábor (MTA TK JTI)
  • Időpont: 2015. szeptember 3. 10:00
  • Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.