Műhelyvita Váradi Ágnes tanulmányáról

   2015. január 29.

Műhelyvita Váradi Ágnes „Legal aid for legal persons in the European Union law ”  [Jogi személyek jogi segélyezése az Európai Uniós törvénykezésben] c. tanulmányáról.

• Opponensek: Somssich Réka (ELTE ÁJK) és Ződi Zsolt (MTA TK JTI)

• Időpont: 2015. január 29. 10:00

• Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)

• Nyelv: angol

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!